Χειρουργική Κλινική Παίδων (Γ’)

Στη Γ’ Παιδοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζουμε χειρουργικές παθήσεις νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων.

H Κλινική

Στη Γ’ Παιδοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζουμε χειρουργικές παθήσεις νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων, που αφορούν το πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα, εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά, τα μαλακά μόρια, τον τράχηλο, την ορθοπρωκτική χώρα και τα έξω γεννητικά όργανα. Είναι κυρίως συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες, ανατομικές ή λειτουργικές, φλεγμονώδεις παθήσεις, νεοπλάσματα, τραύματα και εγκαύματα. 

Προγεννητική Συμβουλευτική

Σημαντικός είναι ο ρόλος των παιδοχειρουργών της κλινικής μας στην ενημέρωση και συμβουλευτική των μελλοντικών γονέων, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου που πιθανολογούνται ή διαπιστώνονται στον προγεννητικό έλεγχο. 

Η ομάδα μας , σε συνεργασία με το γυναικολόγο του ζευγαριού, αξιολογεί τη σοβαρότητα της χειρουργικής πάθησης που διαπιστώνεται και εξηγεί  τις δυνατότητες αντιμετώπισης αυτής μετά τη γέννηση, πληροφορώντας τους γονείς τόσο για την προεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο, αλλά και για τη μετέπειτα πορεία του παιδιού τους.

Νεογνική Χειρουργική

Οι χειρουργικές παθήσεις των νεογνών μπορούν να διαπιστωθούν  προγεννητικά, είτε αμέσως μετά τη γέννηση, είτε αργότερα και χρήζουν διερεύνησης ή/και άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. 

Η λεπτομερής διαγνωστική προσέγγιση, η εφαρμογή εξελιγμένων εγχειρητικών τεχνικών και η μετεγχειρητική παρακολούθηση από την ομάδα μας εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το νεογνό που αντιμετωπίζει συχνά απλές και σπανιότερα πολύπλοκες χειρουργικές παθήσεις.

Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία με τους Νεογνολόγους και άλλες υποειδικότητες της Παιδιατρικής αλλά και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας  Νεογνών, καθώς  τα πρόωρα νεογνά χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα από πολυεπιστημονική ομάδα. 

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική  (Minimal Invasive Surgery)

Η ομάδα μας υποστηρίζει την χρήση νέων τεχνικών στις χειρουργικές επεμβάσεις των μικρών ασθενών.  Έτσι, εφαρμόζουμε σε μεγάλο αριθμό παθήσεων, και σε ευρύ φάσμα ηλικιών, όταν ενδείκνυται, τεχνικές, όπως λαπαροσκόπηση, θωρακοσκόπηση, ενδοσκόπηση πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος με στόχο την ύπαρξη πολύ μικρών τομών. 

Οι εγχειρητικές τεχνικές με μεγάλες μεγεθύνσεις (εξωσκόπιο VITOM-3D) δίνουν τη δυνατότητα χειρουργικών επεμβάσεων σε μικρά πεδία, με τη μικρότερη δυνατή βλάβη των ιστών, τη μείωση των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή έκβαση της πάθησης. 

Πλεονέκτημα επίσης της Ελάχιστα επεμβατικής Χειρουργικής είναι:

  • Η ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος 
  • Η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
  • Το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 
  • Η γρηγορότερη επιστροφή στις δραστηριότητες του παιδιού και 
  • Η μικρότερη επιβάρυνση για την οικογένεια.

Αναισθησία και Χρόνος Νοσηλείας

Σημαντική συμβολή στην ταχεία και ασφαλή αντιμετώπιση των μικρών ασθενών μας, προσφέρει η συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους παιδοαναισθησιολόγους. Η χρήση της καταστολής (μέθης), όπου αυτό είναι εφικτό, η αποτελεσματική αναλγησία και η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχουν περιορίσει το χρόνο νοσηλείας σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων.

Συνεργασία με άλλες ειδικότητες

Η στενή συνεργασία της ομάδας μας με άλλες χειρουργικές, παιδιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες, εξασφαλίζει  την πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση της νόσου ή τη συνδυασμένη θεραπεία.

Συνεργαζόμενες Ειδικότητες

Νεογνολόγος, Παιδογαστρεντερολόγος, Παιδοενδοκρινολόγος, Παιδοκαρδιολόγος, Παιδοπνευμονολόγος, Παιδονευρολόγος, Παιδοαλλεργιολόγος, Παιδορευματολόγος, Παιδοογκολόγος, Λοιμωξιολόγος, Αναπτυξιολόγος, Παιδονεφρολόγος, Παιδοκαρδιοχειρουργός, Παιδονευροχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός, ΠαιδοΩΡΛ, Παιδοοφθαλμίατρος, Παιδοακτινολόγος, Παθολογοανατόμος, Διατροφολόγος, Φυσικοθεραπευτής, Παιδοψυχίατρος, Παιδοψυχολόγος

Εξειδικευμένα Ιατρεία

Το επιστημονικό προσωπικό της Γ Παιδοχειρουργικής Κλινικής έχει αναλάβει την λειτουργία των κάτωθι εξειδικευμένων κέντρων και ιατρείων :

Παιδιατρικό Κέντρο Ορθοπρωκτικών και Ουρογεννητικών Παθήσεων (ΠΚΟΟΠ)  www.pediatriccolorectalcenter.gr  

Το μόνο εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα που προσφέρει εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα για παιδιά με παθήσεις του παχέος εντέρου και ιδιαίτερα με παθήσεις της ορθοπρωκτικής χώρας αλλά και με συσχετιζόμενες παθήσεις που αφορούν το ουρογεννητικό και το νευρικό σύστημα.
Στο ΠΚΟΟΠ, η εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, νοσηλευτών, διατροφολόγων, φυσιοθεραπευτών, ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, παρέχει ολοκληρωμένη διάγνωση, θεραπεία και υποστήριξη των παθήσεων αυτών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική, ενδοσκοπική και χειρουργική.

Ιατρείο Αγγειακών ανωμαλιών νεογνών,βρεφών,παιδιών και εφήβων (Αιμαγγειωμάτων-Αγγειακών όγκων,Αγγειακών δυσπλασιών)

Το ιατρείο αγγειακών ανωμαλιών προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα σε παιδιά με αιμαγγειώματα-αγγειακούς όγκους και αγγειακές δυσπλασίες. Η ομάδα ιατρών (Παιδοχειρουργός, Πλαστικός χειρουργός , Δερματολόγος) και νοσηλευτών, παρέχει ολοκληρωμένη διάγνωση, θεραπεία και υποστήριξη των παθήσεων αυτών από τη νεογνική ηλικία.
Στόχος μας είναι να επιτύχουμε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Ιατρείο Εγκαυμάτων

Το ιατρείο εγκαυμάτων έχει τη δυνατότητα, αντιμετώπισης (διάγνωσης και θεραπείας) διαφόρων βαθμού εγκαυμάτων , καθώς επίσης και την παρακολούθηση και εξέλιξη της επούλωσης του εγκαύματος. Έχει στόχο το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα, την ελαχιστοποίηση της βλάβης και την γρηγορότερη λειτουργική αποκατάσταση. Σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές), στοχεύει στην πλήρη επανένταξη του μικρού ασθενή στην καθημερινότητα του.

Ο στόχος μας είναι η ταχύτερη ανάρρωση, η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, ο λιγότερος φόβος των παιδιών, η μικρότερη διαταραχή της οικογενειακής ζωής, η λιγότερη επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και ο ταχύτερος προγραμματισμός των επεμβάσεων.

Η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη απέναντι στη μεγάλη ψυχική καταπόνηση των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους, την κοινωνική δυσκολία που τυχόν αντιμετωπίζουν, αλλά και στην αδυναμία των ευπαθών ομάδων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού.

Παθήσεις

Πεπτικό σύστημα

Ουροποιογεννητικό σύστημα

Κοιλιακό τοίχωμα

Θώρακας

Κεφαλή και τράχηλος

Μαλακά μόρια

Κλειστές/ανοικτές κακώσεις κοιλίας/θώρακα