Περγάμαλης Γεώργιος

Περγάμαλης Γεώργιος Χειρουργός Παίδων

Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική Παίδων (Γ’)

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι