Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής Μονού Φωτονίου

Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής Μονού Φωτονίου (Single photon emission computed tomography [SPECT] myocardial perfusion imaging [MPI]), μία εξέταση απεικόνισης της καρδιάς με ραδιοϊσότοπα

Το SPECT MPI είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εξετάσεις που γίνονται για την ανίχνευση ισχαιμίας του μυοκαρδίου, την εκτίμηση ασθενών με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο ή την παρακολούθηση της έκβασης της εγχείρησης αορτοστεφανιαίας παρακάμψεως ή αγγειοπλαστικής με stent. Χρησιμοποιείται η σωματική άσκηση ή η φαρμακολογική φόρτιση.

Για την πρόκληση στεφανιαίας υπεραιμίας στη SPECT MPI χρησιμοποιείται συνήθως η σωματική άσκηση, πράγμα ιδιαίτερα κατάλληλο για ασθενείς με συμπτώματα κατά τη σωματική δραστηριότητα επειδή αυτό παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούν τα συμπτώματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης με τη θέση, την έκταση και τη σοβαρότητα των παθολογικών ευρημάτων από την αιμάτωση του μυοκαρδίου. Επιπλέον, η εκτέλεση της δοκιμασίας κοπώσεως σε συνδυασμό με το MPI επιτρέπει την ευκαιρία στην εκτίμηση της πιθανότητας ή πρόγνωσης της στεφανιαίας νόσου να ενσωματωθούν πρόσθετες πληροφορίες, όπως αυτές που αφορούν τη λειτουργική ικανότητα, τις αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ή τις αρρυθμίες που προκαλούνται από τη σωματική δραστηριότητα και την εφεδρεία και ικανότητα ανάκτησης της καρδιακής συχνότητας. Σε άτομα που δεν μπορούν να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο άσκησης, η SPECT MPI μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια φαρμακολογική φόρτιση για την πρόκληση στεφανιαίας υπεραιμίας είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενοι παράγοντες για φαρμακολογική φόρτιση μπορεί να χωριστούν σε εκείνους που δρουν ως αγγειοδιασταλτικά των στεφανιαίων αρτηριδίων (αδενοσίνη, διπυριδαμόλη και regadenoson) και στους αδρενεργικούς παράγοντες όπως η δοβουταμίνη.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την πυρηνική καρδιακή απεικόνιση.