Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Αξονική Τομογραφία Φαρμακολογικής Φόρτισης

Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Αξονική Τομογραφία Φαρμακολογικής Φόρτισης, μια εξέταση απεικόνισης της καρδιάς με αξονική τομογραφία.

Αν και η αξονική στεφανιογραφία και η βαθμολόγηση του ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών (calcium scoring) είναι ευρέως αποδεκτές μέθοδοι για την αξιολόγηση των ασθενών με στεφανιαία νόσο, η χρήση της δυναμικής αξονικής τομογραφίας για την απεικόνιση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι προς το παρόν περιορισμένη. Επιτρέπει την αξιολόγηση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου στην ηρεμία και κατά τη διάρκεια φαρμακολογικής αγγειοδιαστολής καθώς επίσης και την εκτίμηση της κλασματικής εφεδρείας ροής.

Νέες μέθοδοι, που συνδυάζουν την αξονική στεφανιογραφία είτε με την απεικόνιση της αιμάτωσης με αγγειοδιαστολή είτε με τις μετρήσεις της υπολογιστικής κλασματικής εφεδρείας της ροής, μπορούν να προσφέρουν μια συνδυασμένη ανατομική και λειτουργική εκτίμηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την αξονική τομογραφία της καρδιάς και των αγγείων.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..