Αιματολογική Κλινική

Η Αιματολογική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, είναι υπεύθυνη για τη διάγνωση, μελέτη – παρακολούθηση και θεραπεία των νοσημάτων του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων (μυελός οστών, λεμφαδένες, σπλήνας κλπ.).

Το αίμα είναι ένας μοναδικός «υγρός ιστός» του ανθρώπου που αποτελείται από πολυάριθμα και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους κύτταρα τα οποία κυκλοφορούν παντού στο σώμα μέσα σε ένα δίκτυο αγγείων, μικρών και μεγάλων. Τα κύτταρα του αίματος διακρίνονται αδρά σε ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια που «κολυμπούν» μέσα σε ένα υγρό στοιχείο το «πλάσμα» που αποτελείται κατά 90% περίπου από νερό και λευκώματα που εξυπηρετούν πολλές λειτουργίες και κυρίως τη λειτουργία της πήξεως του αίματος.

Τα κύτταρα του αίματος εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις τόσο στον αριθμό όσο και στη λειτουργία τους. Μερικές από αυτές τις διακυμάνσεις χαρακτηρίζουν τις ηλικίες του ανθρώπου. Άλλοτε πάλι τα κύτταρα του αίματος ακολουθούν τα νοσήματα διαφόρων άλλων οργάνων και συστημάτων του σώματος. Υπάρχουν όμως και διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν νοσήματα του ιδίου του αίματος. Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να είναι ακραίες ή και σοβαρές. Κάθε νόσημα μπορεί να αφορά ένα μόνο είδος από τα κύτταρα αυτά ή περισσότερα από ένα.

Διάγνωση νοσημάτων του αίματος

Τα νοσήματα του αίματος μπορεί να είναι είτε κληρονομικά είτε επίκτητα και συνήθως είναι σοβαρά. Η επακριβής διάγνωσή τους είναι έργο μόνον του ειδικού ή καλύτερα μόνον ενός ειδικού κέντρου όπου συνεργάζονται διάφοροι εξειδικευμένοι αιματολόγοι μαζί με άλλους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως παθολογονατόμοι, κυτταρολόγοι ανοσολόγοι και ενδοσκόποι. Πολύτιμη, επίσης, είναι η συμβολή των  ακτινοθεραπευτών, των επεμβατικών ακτινολόγων και των μοριακών βιολόγων.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των νοσημάτων του αίματος έχει βελτιωθεί εξαιρετικά. Οι γνώσεις μας έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί με εκρηκτικό ρυθμό και αυτό οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση. Η πρόοδος στη βιολογία και την μοριακή βιολογία έχει αποκαλύψει πολλά μυστικά των παθήσεων του αίματος. Τα νοσήματα από πλευράς ταξινόμησης έχουν σήμερα αναθεωρηθεί σημαντικά, και η πρόοδος στη φαρμακολογία μας έχει προσφέρει πολλά θεραπευτικά μόρια με τα οποία η αντιμετώπιση των νοσημάτων είναι πλέον πολύ περισσότερο επιτυχής, σε σχέση με  παλαιότερα. Είναι ευτύχημα ότι τα περισσότερα μέσα της τεχνολογίας και της θεραπευτικής είναι πλέον διαθέσιμα και σε όλους τους αιματολογικούς ασθενείς του τόπου μας.

Η εφαρμογή των ειδικών αιματολογικών θεραπειών δεν είναι πάντοτε χωρίς προβλήματα. Τα ευεργετικά αιματολογικά φάρμακα συνεπιφέρουν ως αναγκαστική παρενέργεια και διάφορα προβλήματα στον ασθενή με βασικό τις λοιμώξεις. Η συμβολή των λοιμωξιολόγων, κλινικών και εργαστηριακών, στη διάγνωση και παρακολούθηση των αιματολογικών ασθενών είναι εξαιρετικά πολύτιμη.

Επίσης, οι σύγχρονες θεραπείες δεν περιορίζονται μόνον στη χορήγηση φαρμάκων και βιο-τεχνολογικών προϊόντων αλλά επεκτείνονται και στη χορήγηση κυττάρων είτε του ιδίου του ατόμου είτε άλλων κατάλληλων «δοτών» (μεταγγίσεις, αυτόλογες και ετερόλογες μεταμοσχεύσεις και κυτταρικές θεραπείες). Η βοήθεια της αιμοδοσίας είναι εξαιρετικά πολύτιμη όχι μόνον στις λοιπές ειδικότητες αλλά και στην ίδια την αιματολογία.

Ένα χαρακτηριστικό των νοσημάτων του αίματος είναι ότι ακόμη και όταν όλα δείχνουν ότι ο ασθενής ιάθηκε, τα προβλήματα του δεν τελειώνουν. Όψιμες υποτροπές ή συνέπειες της θεραπείας που εφαρμόσθηκε μπορεί να εμφανισθούν σε ανύποπτο χρόνο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη περιοδικού ελέγχου και την ετοιμότητα αναγνώρισης του όψιμου προβλήματος (στο αιμοποιητικό σύστημα ή και αλλού) και την επιμελή τήρηση και ενημέρωση του ιατρικού αρχείου του ασθενούς.