ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΥΓΕΙΑ: Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ανάπτυξη

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ JCI (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL)

Το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα το οποίο μετά από εντατική προετοιμασία δύο ετών διαπιστεύτηκε κατά JCI (Joint Commission International), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο με την οποία έχουν διαπιστευτεί μόνον 90 νοσοκομεία στην Ευρώπη και 250 παγκοσμίως. Η εφαρμογή του προτύπου JCI, αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας καθώς εξασφαλίζει:

– Εφαρμογή ασθενοκεντρικού συστήματος ποιότητας με έμφαση στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

– Συμμόρφωση με τους Διεθνείς Στόχους Ασφάλειας Ασθενών, που τίθενται κάθε χρόνο από το JCI και τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας).

– Καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή σε ένα κοινό σημείο (τον ιατρονοσηλευτικό φάκελο), εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε όλους τους επαγγελματίες υγείας ώστε να παρέχουν έγκαιρη και εξειδικευμένη φροντίδα.

-Υιοθέτηση διεθνών πρωτοκόλλων κλινικής πρακτικής και συνεχής ενσωμάτωση νέων για την κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιών.

-Ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε το σύνολο του προσωπικού να βρίσκεται στην αιχμή της γνώσης και της προόδου στην υγεία.

– Εκπόνηση πλάνων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για ασθενείς, εξεταζόμενους, συνοδούς, επισκέπτες και εργαζόμενους.

– Παρακολούθηση της αποδοτικότητας μέσω δεικτών ποιότητας με συνεχή ενσωμάτωση νέων για την κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιών.

– Εκπαίδευση ασθενών & οικογένειας ώστε να γνωρίζουν και να συμμετέχουν στη φροντίδα.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Τους τελευταίους μήνες έχει ενισχυθεί περαιτέρω το επίπεδο της υποδομής αλλά και η οργάνωση των νοσοκομείων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις. Οι σημαντικότερες από τις νέες πρωτοβουλίες που έχουν εκληφθεί αφορούν σε:

Εξοπλισμό: Απόκτηση πέντε υπερσύγχρονων γραμμικών επιταχυντών (3 στην Ελλάδα και 2 στην Αλβανία). Εγκατάσταση συστήματος Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Σώματος Axesse. Το μοναδικό στην Ελλάδα και το 4ο στον κόσμο μηχάνημα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Κεφαλής γ-Knife Perfexion. Το πρώτο PET-CT που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.

Κέντρα αναφοράς: Το μοναδικό στον ιδιωτικό τομέα ολοκληρωμένο κέντρο χειρουργικής και επεμβατικής αντιμετώπισης παιδιών με καρδιοπάθεια. Το μεγαλύτερο κέντρο νευροχειρουργικής και επεμβατικής νευροακτινολογίας (εμβολισμών) στην Ελλάδα. Ολοκληρωμένο κέντρο διάγνωσης και θεραπείας ογκολογικών ασθενών.

Μηχανοργάνωση: Εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλα τα νοσοκομεία του Oμίλου. Εγκατάσταση συστήματος PACS (Pictures archiving and communication system) και Medilab στα πλαίσια ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς με δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης από τον θεράποντα ιατρό.

Εξυπηρέτηση ασθενών: Δυνατότητα εισαγωγής και εξιτηρίου στο δωμάτιο, παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης, δημιουργία VIP ορόφου.

Επιστημονικό έργο: Εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπευτικών και επεμβατικών μεθόδων στην Ελλάδα, όπως Καρδιοχειρουργικό By-Pass και Θυρεοειδεκτομή με χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci. Πλήθος ερευνητικών πρωτοκόλλων και κλινικών μελετών.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΦΠΑ

Η Διοίκηση του Oμίλου αποφάσισε την απορρόφηση του συνόλου του ΦΠΑ (11%) που επιβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση των ασθενών. Επίσης, προωθούνται οικονομικά πακέτα για ασθενείς με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά την τελευταία τετραετία, δημιουργήθηκαν 189 νέες θέσεις εργασίας στο ΥΓΕΙΑ, 346 νέες θέσεις εργασίας για όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα και συνολικά 487 νέες θέσεις εργασίας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Ελλάδα.

Οι μέσες ετήσιες αυξήσεις μισθών στον Όμιλο για την περίοδο 2006-2010 κυμάνθηκαν στο 6%. Καθιερώθηκε σύστημα ετήσιας αξιολόγησης όλου του προσωπικού και ετήσια bonus και αυξήσεις ανάλογα με τη βαθμολογία. Επίσης, παρέχεται στο προσωπικό άδεια πέραν της νόμιμης, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  • Δωρεάν ακτινοθεραπεία καθώς και των εξετάσεων που απαιτούνται στα παιδιά του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Νόσο «Φλόγα».
  • Υιοθέτηση των Ιδρυμάτων «Οι Φίλοι του Παιδιού» και «Μαζί για το Παιδί» που περιλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά και αντιμετώπιση στα εξωτερικά ιατρεία του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ των παιδιών των Ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη.
  • Δωρεάν νοσηλεία και εξετάσεις σε άτομα με κοινωνικά προβλήματα και αδυναμία αντιμετώπισής τους από δημόσια νοσοκομεία.
  • Αύξηση στην εργασία pro bono.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Έναρξη λειτουργίας του νεόκτιστου νοσοκομείου «Υγεία Τιράνων» την 1η Ιουλίου 2010. Με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, το νοσοκομείο αυτό θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στη γειτονική χώρα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στα Δυτικά Βαλκάνια.