Για 1η φορά από την Ελλάδα, δημοσιεύεται σειρά περιστατικών μετατροπής ανεγχείρητου καρκίνου παγκρέατος σε εγχειρήσιμο, με μεγάλη αύξηση επιβίωσης.

Ο κ. Γ. Τσιώτος Διευθυντής της Α’ χειρουργικής κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ , σε συνεργασία με την Γ’ & Δ’ ΠαθολογικήΟγκολογική κλινική του ΥΓΕΙΑ και την Ογκολογική κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, δημοσίευσε στο εξειδικευμένο στον παγκρεατικό καρκίνο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Journal of Pancreatic Cancer, την 1η από την Ελλάδα σειρά περιστατικών μετατροπής του ανεγχείρητου καρκίνου του παγκρέατος σε εγχειρήσιμο, με συνακόλουθο σχεδόν τετραπλασιασμό της επιβίωσης των εν λόγω ασθενών. Οι εν λόγω εγχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Α’ χειρουργική κλινική του ΜΗΤΕΡΑ από το 2012, καθιστώντας τον Όμιλό ΥΓΕΙΑπρωτοπόρο στην χειρουργική παγκρέατος στην χώρα  μας.

Η  ανάλυση των πρώτων 24 ασθενών (2012-2017) μετατροπής του ανεγχείρητου καρκίνου σε εγχειρήσιμο (με αφαίρεση της πυλαίας φλέβας), αποδεικνύει ότι η επιβίωση ασθενών -με καλή γενική κατάσταση-, σχεδόν τετραπλασιάζεται από ό,τι μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω εργασία δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο στον παγκρεατικό καρκίνο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Journal of Pancreatic Cancer, στο τεύχος Οκτωβρίου 2019. Είναι η 1η φορά που δημοσιεύεται επιστημονικό άρθρο επί του θέματος αυτού, από την Ελλάδα. Η παρούσα επιστημονική δημοσίευση σειράς περιστατικών με στατιστική σημαντικότητα σε αμερικανικό περιοδικό, έχοντας αξιολογηθεί προηγουμένως από παγκοσμίως αναγνωρισμένους καθηγητές παγκρεατικής χειρουργικής και τις αντίστοιχες κριτικές επιτροπές (peer review), αποδεικνύει την πρωτοπορία του επιστημονικού ιατρικού δυναμικού και των κλινικών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της πρωτοπορίας του Ομίλου σε αυτόν τον τομέα σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Γ. Τσιώτος Διευθυντής της Α’ χειρουργικής κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ  σχολίασε:  «Ο καρκίνος του παγκρέατος πολύ συχνά είναι ανεγχείρητος λόγω διήθησης (εμπλοκής) της πυλαίας φλέβας η οποία διέρχεται διά μέσου του παγκρέατος και είναι κρισιμότατη φλέβα για την ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές η επιβίωση του ασθενούς είναι πολύ περιορισμένη. Η μόνη λύση θα ήταν η αφαίρεση του εμπλεκομένου-διηθημένου τμήματος της φλέβας αυτής μαζί με τον καρκίνο και η αντικατάσταση του ελλείποντος τμήματος με μόσχευμα. Έτσι μετατρέπεται ένας ανεγχείρητος όγκος σε εγχειρήσιμος. Η ομάδα μας έκανε αυτήν ακριβώς την εγχείρηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2012 και έκτοτε έχουμε υπερβεί τις 40. Όλη η επιστημονική ομάδα που συμμετείχε, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την δημοσίευση της 1ης σειράς τέτοιων περιστατικών  από την χώρα μας σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό».