Διεθνείς επιστήμονες στο 7ο Συνέδριο Παιδοκαρδιολογίας & Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών του ΜΗΤΕΡΑ

10 & 11 Ιουνίου2023 

Διακεκριμένοι Έλληνες ιατροίκαιπαγκοσμίου φήμης ειδικοί επιστήμονες,θα δώσουν τοπαρώνστο7ο διήμερο Συνέδριο Παιδοκαρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών,που διοργανώνεταιαπότις Κλινικές Παιδοκαρδιολογίας – Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών ΜΗΤΕΡΑ, στις10 & 11 Ιουνίου 2023στην Αθήνα, στοΣυνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”του θεραπευτηρίουΜΗΤΕΡΑ. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, πουγιαπρώτη φορά μετάτην πανδημία του Covid-19, θα διεξαχθείαποκλειστικά ζωντανά, οι57 ομιλητές διεθνούς εμβέλειαςθα παρουσιάσουντα νεότερα δεδομένα στη διαχείριση παίδων και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες. 

Με πρόσβαση σε7 ενότητες και πάνελ συζητήσεων, οισυμμετέχοντεςθα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μιαεποικοδομητική ανταλλαγή καινοτόμων ιατρικών εξελίξεων,επιστημονικώνγνώσεωνκαιεμπειριών,παρακολουθώνταςθέματαπου αφορούν στην Καρδιολογία Εμβρύου & Νεογνού, την Παιδοκαρδιολογία καιΚαρδιοχειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών, καθώς καιτην Καρδιακή Αναισθησία και Εντατική Θεραπεία που αφορούν σε αυτούς τους ασθενείς. 

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερηκαιμοριοδοτείται με10 μόριαΣυνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης(C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.Το Συνέδριοτελεί, μεταξύ άλλων,υπό την αιγίδατης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας, της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων. 

Για πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχήπαρακαλούμεκαλέστε στο τηλέφωνο 2160702929 ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίουεδώ