Πληροφορίες για την Έξοδό σας

Διαδικασία Εξόδου

Μετά την υπογραφή του εξιτηρίου σας από τον Θεράποντα Ιατρό, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς από το Λογιστήριο Ασθενών για την τακτοποίηση του λογαριασμού σας.

Προκειμένου να ισχύει η κάλυψη των νοσηλείων του νεογνού σας από τον ΕΟΠΥΥ, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στο Λογιστήριο Ασθενών, με την έξοδό σας τα εξής:

  • Βιβλιάριο Νεογνού (γονέα στο οποίο έχει δηλωθεί το νεογνό) ή την πρωτοκολλημένη Αίτηση
    Εγγραφής στον Ασφαλιστικό Φορέα, μαζί με το Βιβλιάριο του γονέα.
  • ΑΜΚΑ νεογνού.

Την ημέρα της εξόδου σας, γίνεται εκκαθάριση του λογαριασμού νοσηλείας σας και εξόφληση πιθανού υπολοίπου. Το Λογιστήριο Ασθενών λειτουργεί καθημερινά 08:00 -19:00 και Σάββατο – Κυριακή 08:00 -16:00.

Γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες, μετρητά (τα εκάστοτε όρια προσδιορίζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων), επιταγές ημέρας ή και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΜΗΤΕΡΑ. Για τη διευκόλυνσή σας, στο επίπεδο «1» υπάρχει υποκατάστημα Τράπεζας με ΑΤΜ συνδεδεμένο με το σύστημα ΔΙΑΣ.

Η έξοδος από την Κλινική γίνεται  έως τις 14:00 της ημέρας εξόδου.

Φεύγοντας από το ΜΗΤΕΡΑ, σας υπενθυμίζουμε να πάρετε μαζί σας:

  • Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού σας
  • Την απόδειξη του λογαριασμού σας
  • Τη βεβαίωση του Μαιευτηρίου για τη γέννηση του παιδιού σας
  • Το εξιτήριό σας
  • Τα προσωπικά σας Αντικείμενα

Φάκελος Ασθενών – Ιατρικό Αρχείο
Το ΜΗΤΕΡΑ – κατόπιν αιτήματός σας στο Τμήμα Ιατρικού Αρχείου (επίπεδο «Α’»), σας παραδίδει αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου, μετά από 3 εργάσιμες ημέρες.
Πληροφορίες: 210 686 9189 (08:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)