Πληροφορίες για Επισκέπτες

Πρωταρχικό μας μέλημα στο ΜΗΤΕΡΑ είναι εξυπηρέτηση, η ηρεμία και η γρήγορη αποθεραπεία των νοσηλευομένων.  Τα  αγαπημένα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και τη γρήγορη ανάρρωση γι’ αυτό και ενθαρρύνουμε την οικογένεια και τους φίλους να έρχονται για επίσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα για τα μέτρα προφύλαξης και το Επισκεπτήριο εδώ

Για την πρoστασία των νoσηλευόμενων παιδιών, τα παιδιά κάτω των 14 ετών που έρχονται ως επισκέπτες στο ΜΗΤΕΡΑ, απαγορεύεται να εισέρχονται στους ορόφους και τους θαλάµους νοσηλείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ: 210 686 9000