Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Aμ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Nebraska-Lincoln Αμερικής.
 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εμμισθος μεταπτυχιακός ορθοπαιδικός Κλινικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης Καθηγ. Ev.Munting Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Saint Luc Βρυξέλλες Βέλγιο.
 • Υπότροφος U.E.M.S Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο UZ Pellenberg – Leuven Βελγίου, Κλινική Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων (Καθ. J. Bellemans) και Κλινική Ισχίου  (Καθηγ.J.P. Simon).
 • Εκπαιδευθείς Royal Orthopedic Hospital Birmingham Αγγλίας. Κλινική γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων (Consultant Niggel Tubbs) και Κλινική Ισχίου (Consultant Ronan B.C. Treacy).
 • Απόφοιτος Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκησης Μονάδων Υγείας Γαλλικού Πανεπιστημίου «Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM); Κάτοχος τίτλου «Magister-Gestion des Etablissements de Sante» μετά 2ετή φοίτηση, βαθμός μεταπτυχιακού 16,67/20.
 • Συμπληρωματική εκπαίδευση, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών “Stem cells and Regenerative Medicine” Academic Year 2018-19. Duration 10weeks/60 hours.
 • Συμπληρωματική εκπαίδευση, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Management Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού», Ιανουάριος – Μαϊος 2009.

Ειδικότητα - Θέση

 • Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

 • Διευθυντής Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Προηγμένης Αρθροσκοπικής Αθλητιατρικής και Αναγεννητικής Χειρουργικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

 • Συνεργάτης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

 • Ιδρυτής και Διευθυντής Κλινικής Elite Regenerative Clinic Athens, Κέντρο Αριστείας και Εκπαιδευτικό Κέντρο Εταιρείας Βλαστοκυττάρων Lipogems International SpA

 • Ιδρυτής και Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής – MIOSMED Center. Εκπαιδευτικό Κέντρο ISAKOS (Παγκόσμια Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων και ICRS ( Παγκόσμια Εταιρεία Αναγεννητικής Χόνδρου και Διάσωσης Γόνατος).

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 01/11/2022 – Σήμερα Διευθυντής Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Προηγμένης Αρθροσκοπικής Αθλητιατρικής και Αναγεννητικής Χειρουργικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ  Ομίλου HHG.

 • 08/07/2020 – Σήμερα Ορθοπαιδικός Χειρουργός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

 • 01/07/2019 – 30/06/2020 Ορθοπαιδικός Χειρουργός Απολλώνειο Νοσοκομείο Λευκωσία Κύπρος.

 • 01/10/2017 – 01/04/2019 Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων  Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ Ομίλου  ΥΓΕΙΑ.

 • 04/10/2017 – 19/06/2019 Ορθοπαιδικός Χειρουργός Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

 • 01/05/2018 – 01/04/2019 Διευθυντής Κέντρου Αθλητικών Κακώσεων και Υγείας της Γυναίκας Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

 • 01/11/2013 – 30/09/2017    Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Mediterraneo Hospital.

 • 01/11/2009 – 30/10/2013 Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

 • 24/10/2006 – Σήμερα Διευθυντής και Ιδρυτής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής – MIOSMED Center. Εκπαιδευτικό Κέντρο ISAKOS (Παγκόσμια Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων) και ICRS (Παγκόσμια Εταιρεία Αποκατάστασης Βλαβών Χόνδρου).  Συνεργαζόμενος φορέας AOSSM (American Orthopaedic Society for Sports Medicine) στην παγκόσμια εκστρατεία STOP Sports Injuries

 • 12/05/2009 – 18/12/2009 Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων «Ευρωκλινικής Αθηνών»

 • 01/01/2006 – 12/05/2009 Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής «Ευρωκλινικής Αθηνών»

 • 12/12/2002 – 12/12/2005 Διευθυντής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Νοσοκομείου  «METROPOLITAN»

 • 23/01/2002 – 11/12/2002 Υπεύθυνος Ιατρείου Αθλητικών Κακώσεων Νοσοκομείου     «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

 • 30/10/2000 – 22/01/2002 Επιμελητής Α΄ (Αποκλειστικός Ιατρικός Συνεργάτης) Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». Υπεύθυνος Τμήματος Γόνατος Αρθροσκοπήσεων και Αθλητικών Κακώσεων Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής.

 • 01/09/1998 – 10/01/2000 Έμμισθος συνεργάτης Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αργύρη Μήτσου, Δ/ντή  Γ Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ».

Eιδική Εμπειρία Αθλητικών Κακώσεων

 • 01/11/2022 – Σήμερα Διευθυντής Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Προηγμένης Αρθροσκοπικής Αθλητιατρικής και Αναγεννητικής Χειρουργικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

 • 01/01/2019 – 31/12/2020 Πρόεδρος Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας ΕΕΧΟΤ. Ιδρυτικό Μέλος.

 • 01/10/2017 – 31/03/2019 Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ Ομίλου  ΥΓΕΙΑ.

 • 29/10/2018 – 31/03/2019 Διευθυντής Κέντρου Αθλητικών Κακώσεων και Υγείας της  Γυναίκας Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ Ομίλου ΥΓΕΙΑ

 • 01/11/2013 – 30/09/2017 Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων  Mediterraneo Hospital.

 • 01/11/2009 – 30/10/2013 Διευθυντής Ορθοπαιδικής και Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

 • 24/10/2006 – Σήμερα Διευθυντής και Ιδρυτής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής – MIOSMED Center (www.miosmedcenter.gr).  Εκπαιδευτικό Κέντρο ISAKOS (Παγκόσμια Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων) και ICRS. Συνεργαζόμενος φορέας AOSSM.

 • 12/05/2009 – 18/12/2009 Διευθυντής B’ Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων «Ευρωκλινικής Αθηνών»

 • 01/01/2006 – 12/05/2009 Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής «Ευρωκλινικής Αθηνών» Αρθροσκοπική Χειρουργική – Αθλητικές Κακώσεις

 • 12/12/2002 – 12/12/2005 Διευθυντής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Νοσοκομείου  «METROPOLITAN»

 • 01/07/2002 – 31/12/2003 Διευθυντής Iατρικών Υπηρεσιών  Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου «ΔΑΙΣ» Εκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ»

 • 23/01/2002 – 11/12/2002 Υπεύθυνος Ιατρείου Αθλητικών Κακώσεων Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

 • 30/10/2000 – 22/01/2002 Επιμελητής Α΄ (Αποκλειστικός Ιατρικός Συνεργάτης) Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». Υπεύθυνος Τμήματος Γόνατος Αρθροσκοπήσεων και Αθλητικών Κακώσεων Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής. Υπεύθυνος Εξωτερικών Ιατρείων του παραπάνω τμήματος.

 • 24/1/2000 – 31/12/2000 Υπεύθυνος ιατρός προγραμμάτων άθλησης «Αθλητισμός για όλους» Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αλίμου. Σχεδιαστής και συντονιστής προγράμματος πλήρους ιατρικής εξέτασης των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας που συμμετέχουν στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου Αλίμου. Εκτελέσας τις ορθοπαιδικές και αθλητιατρικές εξετάσεις του προγράμματος.

 • Από 26/1/2000 Συνεργάτης Ιατρός Τμήματος Κληρονομικών Παθήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόγραμμα Φειδιππίδης) στα πλαίσια πρόληψης αιφνίδιου θανάτου στους νέους και τους αθλητές.

 • 01/09/1998 – 10/01/2000 Έμμισθος συνεργάτης Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αργύρη Μήτσου, Δ/ντή Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ».

 • FIMS Team Physician Development Course hands on training.

 • FIMS team Physician Instructor Course.

 • Πρώην Μέλος του European Knee Advisory Board της Εταιρείας Smith and Nephew το οποίο αποτελείται από τους Key Opinion Leaders των Ευρωπαϊκών Χωρών.

Εκπαιδευτής  Χειρουργείων

 • Εκπαιδευτής TerumoBCT στη χρήση βλαστοκυττάρων λιπώδους ιστού σε ορθοπαιδικές εφαρμογές . Clinica de Valles Sabadell Barcelona Spain 4 Απριλίου 2017, Arad Clinic Tel Aviv Israel 29 Αυγούστου 2018, TerumoBCT Meeting 22-23 Νοεμβρίου 2018  Leuven Belgium, Talassemiya Hospital Baku Azerbaijan 17 Ιανουαρίου 2019.

 • Εκπαιδευτής σε πτωματική άσκηση: “Βασικές αρθροσκοπικές τεχνικές στο γόνατο και στον ώμο”. Ορθοπαιδική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου Ιασώ General, Αθήνα, 19-20 Μαρτίου, 2010

 • Εκπαιδευτής στο 2ο Hands – on arthroscopy course: “Anterior cruciate ligament reconstruction and menisci injuries/repair”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κλινική Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας, Minimally Invasive Surgery – Arthroscopy Training Center, Λάρισα, 25-27 Σεπτεμβρίου, 2009

 • Εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση με θέμα “Πλαστική Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου”, 4ου Σεμιναρίου Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Αθλητικών Κακώσεων, Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2008, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

 • Εκπαιδευτής 1ο Αρθροσκοπικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο MIOSMED Center «Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου γόνατος, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2007

Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής

 • Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής MIOSMED CENTER. 2006

 • Κλινικής Elite Regenerative Clinic Athens. Ιανουάριος 2022

 • Ορθοπαιδικού και Αθλητιατρικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας Orthopraxis 2007. Το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο στην Ελλάδα πρόληψης και ελέγχου αθλητικών κακώσεων.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος ιατρός των κάτωθι:

 • Ομάδα βόλλευ Φοίνικα Σύρου. 2022-2023.

 • Ομάδα Ποδοσφαίρου ΠΑΕ Κηφισιάς SuperLeague2022-2023.

 • ΑΠΟΕΛ ομάδα Ποδοσφαίρου Κύπρος 2019-2020. Πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες του UEFA Europa League.

 • Ανόρθωση Ομάδα Ποδοσφαίρου, Κύπρος. 2018-1019

 • Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ). Ιατρός Εθνικής Ομάδας Volleyball Ανδρών και Γυναικών και Εθνικών Ομάδων Beach Volleyball.  Υπεύθυνος ιατρικών θεμάτων και Αναπληρωτής Πρόεδρος  Ιατρικής Επιτροπής Ομοσπονδίας Volleyball. —Μέλος Ιατρικής Επιτροπής Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Βόλευ CEV

 • ΑΕΚ ΑΕ  μπάσκετ ανδρών, βόλευ ανδρών και γυναικών στίβος.

 • Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας (2010-2011), ΠΑΕ Ηλυσιακός (2007-2008, 2008-2009), ΠΑΕ Λεβαδειακός, Εθνικός Πειραιά, ΠΑΕ Αγία Παρασκευή.

 • Κ.Α.Ε. Αμαρουσίου 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011

 • Γυναικεία Ομάδα Basketball Αθηναϊκός – Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2009-2010 – Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2008-2009, 2009-2010, 2010-1011, 2011-1012 ¨Βιβλίο ρεκόρ Γκίνες”  συνεχόμενων νικών.

 • Κ.Α.Ε. Πανελλήνιος Γ.Σ. 2006-2007, 2007-2008

 • Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας: Μέλος Υγειονομικής Επιτροπής

 • Basketball All Star Games: Δράμα 2002, Βόλος 2003, Χαλκίδα 2004, Πάτρα 2005, Λάρισα 2006, Λαμία 2007, Αμαλιάδα 2008, Ξάνθη 2009, Ηράκλειο-Κρήτης 2010, Πύργος 2011,Πάτρα 2013.

 • Ελληνική Εθνική Ομάδα 23ης Παγκόσμιας Θερινής Πανεπιστημιάδας Αθλητισμού Σμύρνη, Τουρκία, 11-21 Αυγούστου 2005

 • Όλα τα τμήματα του Ιωνικού Ν. Φιλαδέλφειας (basketball ανδρών Α1, handball ανδρών Α1, volleyball ανδρών Α2, volleyball γυναικών Α2)

 • Όλα τα τμήματα Εκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ» (handball ανδρών Α1 (πρωταθλητές Ελλάδος 2007-2008), ποδοσφαίρου 5×5 ανδρών Α1, basketball ανδρών Β’ Εθνική, καράτε, στίβος κ.λ.π.)

 • Volleyball ανδρών (ΤΑΠ) Παναθηναϊκού (Πρωταθλητές Ελλάδος 2003-2004), 2012-2013

 • Volleyball Γυναικών Ηρακλή Κηφισιάς (Α1 κατηγορία).

 • Volleyball γυναικών Βύρωνα – Αγίου Σώστη (Α1 κατηγορία)

 • Volleyball γυναικών Μαρκόπουλου (Α1 κατηγορία)

 • Volleyball ανδρών Πανελληνίου Γ.Σ. (Α1 & Α2 κατηγορία)

 • Basketball ανδρών Ηλυσιακού (από Β΄ Εθνική έως και A1 κατηγορία)

 • Όλα τα τμήματα Παπάγου Α.Σ.

 • Basketball γυναικών Πειραϊκού Γ.Σ. (Α1 κατηγορία)

 • ΟΦ Γέρακα

 • Μέλος Δ.Σ. Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

 • Μέλος Δ.Σ. Φιλαθλητικής Εταιρείας

Ειδική Εμπειρία Ορθοπεδικής Αναγεννητικής Ιατρικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Πιστοποιητικό συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική», 2018-2019, διάρκειας 10 εβδομάδων.

 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην τεχνική Lipogems βλαστοκυττάρων λιπώδους ιστού (FDA Cleared) από τον ιδρυτή της μεθόδου Καθ. Carlo Tremolada, Μιλάνο, 4-5 Οκτωβρίου 2021.

 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην τεχνική Adiprep βλαστοκυττάρων εταιρείας Harvest Terumo BCT, 18 Ιανουαρίου, 2017.

 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην τεχνική αυτομεταμόσχευσης χόνδρου από το αυτί του ασθενή στην πάσχουσα από αρθρίτιδα ή χονδροπάθεια άρθρωση της εταιρείας Regenera Activa AMT, Βαρκελώνη, 17 Μαΐου, 2022.

 • Εκπαίδευση στην τεχνική Chondrofiller παθήσεων χόνδρου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johanna Etienne Neuss Γερμανίας (Καθηγ. Jorg Jerosh), 20 Νοεμβρίου, 2017.

 • Εκπαίδευση στην τεχνική Hyalofast παθήσεων χόνδρου Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Ιταλία, 30 Νοεμβρίου, 2016.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Ιδρυτής και Διευθυντής Elite Regenerative Clinic Athens (Ιανουάριος 2022).  Κέντρο Αριστείας και Εκπαιδευτικό Κέντρο Lipogems SpA (από 2021).

 • Διετέλεσε παγκόσμιος εκπαιδευτής της κορυφαίας εταιρείας Βιοτεχνολογίας Harvest – Terumo BCT εκπαιδεύοντας χειρουργικά στην τεχνική βλαστοκυττάρων Adiprep χειρουργούς στην Ισπανία, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Ισραήλ.

 • Key Opinion Leader της εταιρείας Regenera Activa στην τεχνική αυτομεταμόσχευσης χόνδρου AMT από το αυτί ασθενούς (από 2022).

 • Μέλος της Regulatory and Industry Liaison Committee της κορυφαίας επιστημονικής εταιρείας ICRS (International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society) επί 4 έτη.

 • Μέλος της επιστημονικής Ακαδημίας T-Lab (από 4 Ιουλίου, 2022) Αναγεννητικής Ιατρικής και Βλαστοκυττάρων

 • Πιστοποίηση στην τεχνική Tropocells PRP (Platelet Rich Plasma)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 • Πρώτος ορθοπαιδικός χειρουργός στην Ελλάδα και Κύπρο που έκανε λιποαναρρόφηση κοιλίας για λήψη βλαστοκυττάρων λίπους

 • Πρώτος ορθοπαιδικός χειρουργός στην Ευρώπη που έκανε λιποαναρρόφηση γόνατος για λήψη βλαστοκυττάρων λίπους.  Τεχνική Proteal/Fidia.

 • Πρώτος Έλληνας Ορθοπαιδικός που προσκλήθηκε ποτέ ως ομιλητής στο κορυφαίο συνέδριο Ορθοβιολογικών Θεραπειών και Αναγεννητικής Ιατρικής TOBI (The Orthobiologic Institute) USA, Οκτώβριος 8-9, 2021.

 • Πρώτος Έλληνας Ορθοπαιδικός με εμπειρία στη λήψη και χρήση βλαστοκυττάρων των εταιρειών Harvest-Terumo BCT, Lipogems, Arthrex, Proteal/Fidia, T-Lab.

 • Πρώτος Έλληνας Ορθοπαιδικός με εμπειρία στη λήψη και χρήση αυτόλογων μικρομοσχευμάτων χόνδρου από το αυτί για αρθρίτιδα και χονδροπάθεια μεγάλων αρθρώσεων AMT – Regenera Activa.

 • Βράβευση από MedProfessionals και Hellenic News of America για την ειδίκευσή του στην αναγεννητική ιατρική και τη χρήση βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση ορθοπαδικών και αθλητιατρικών παθήσεων, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2022.

 • Βράβευση από Healthcare Business Awards 2021 Silver για Πρωτοπορία στη Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων με μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων.

 • Editor in Chief στο Journal of Stem Cell Research

 • Reviewer στο Biologic Orthopedics Journal

 • Μέλος: – Biologics Alliance and Orthoregeneration Network of AANA, AOSSM and ICRS – Interventional Orthobiologics Foundation – International member of the American Academy of Regenerative Medicine

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Editor in Chief Journal of Stem Cells Research

 • Reviewer British Journal of Sports Medicine

 • Reviewer Orthopaedic Journal of Sports Medicine

 • Reviewer στο Biologic Orthopedics Journal

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

 • Biologics Alliance and Orthoregeneration Network of AANA, AOSSM and ICRS

 • Interventional Orthobiologics Foundation

 • International member of the American Academy of Regenerative Medicine.

 • Ιδρυτικό μέλος Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας. Πρόεδρος 2018-2020.

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ). Τακτικό μέλος.

 • Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος

 • Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων, “Γ. Νούλης”

 • Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης

 • Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθλητικών Επιστημών (ECSS).

 • Ευρωπαϊκή Ένωση Αθλητικών Κακώσεων Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκοπήσεων (ESSKA)

 • Γαλλόφωνη Ορθοπαιδική Εταιρεία (AOLF).

 • Παγκόσμια Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων (ISAKOS)

 • Παγκόσμια Εταιρεία Αποκατάστασης Βλαβών Χόνδρου (ICRS)

 • Παγκόσμια Αθλητιατρική Εταιρεία (FIMS).

 • International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS).

Ειδική Εμπειρία Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης

 1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Saint Luc – Universite Catholique de Louvain Βρυξέλλες Δ/ντής Καθ. J.J. Rombouts. Εμμισθος  ορθοπαιδικός χειρουργός κλινικής  χειρουργικής  σπονδυλικής στήλης (Καθηγ. Ev. Munting). Χειρουργική σπονδυλικής στήλης (εκφυλιστικές παθήσεις, κατάγματα, όγκοι, θωρακοσκοπήσεις, σκολιώσεις), εξωτερικά ιατρεία, υπεύθυνος θαλάμων ασθενών, εφημερίες.

 2. Εκπαίδευση στο πρώτο ΑΟ Βασικό Σεμινάριο Σπονδυλικής Στήλης. Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές σπονδυλικής στήλης υπό την αιγίδα της ΑΟ International, AO/ASIF Foundation και Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών.

 3. Interventional Pain Cadaver Lab Bordeaux University Hospital, France, April 4th 2008

Εκπαιδευτική πείρα

 • Αμ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Nebraska-Lincoln Αμερικής.2022-2026

 • Διδάσκων στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική», Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3ο 6μηνο «Αναγεννητική των Ιστών, Αθήνα, 11 Οκτωβρίου, 2021,

 • Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 2020. Ιατρική Σχολή, Ορθοπαιδική Χειρουργική.

 • Πιστοποιημένος «διδάσκαλος»,teacher, ESSKA ( Ευρωπαική Εταιρεία Αθλητικών Τραυματισμών Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκόπησης). 2018.

 • Διδάσκων στα σεμινάρια αθλητιατρικής μεταπτυχιακών φυσικοθεραπευτών, οργανωμένα από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας. Κλινική αξιολόγηση ώμου – γόνατος – ποδοκνημικής, Αθήνα 2003.

 • Διδάσκων στα σεμινάρια επί θεμάτων σπονδυλικής στήλης ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 προς ειδικευόμενους και ειδικευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ. Οργανωτής Γεώργιος Σάπκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ορθοπαιδικής, Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Επιστημονικός συνεργάτης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Διδάσκων στο τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 2000.

Κλινικό και Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Βλαστοκύτταρα και ορθοβιολογικές θεραπείες.

 • Αθλητικοί Τραυματισμοί.

 • Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκων.

 • Βλάβες χόνδρου.

 • Αρθρίτιδα μεγάλων αρθρώσεων. Ρομποτική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.

 • Αθλητικές κακώσεις γυναίκας παιδιών και εφήβων.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Οστεοτομίες γόνατος.

 • Αναγεννητική Ορθοπαιδική. Βιολογική ηλικία. Γενετικός έλεγχος

 • Αποκατάσταση βλαβών χόνδρου.

 • Προηγμένη χειρουργική προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Διακρίσεις και βραβεία

 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του ISAKOS Newsletter 2021-2024

 • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Προσομείωσης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (MPLSC).Εκπαιδευτής στην ανατομική προσομείωση  (Καθηγ. Γεωργίου Ευάγγελος).

 • Μέλος Ιατρικής Επιτροπής Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Volleyball (CEV), 2016-2020 και Αντιπρόεδρος Ιατρικής Επιτροπής Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης .

 • Αρχίατρος Γυναικείας ομάδας Basketball Αθηναικού  μοναδικής ελληνικής γυναικείας ομάδας κατόχου τίτλου Ευρωπαικού Κυπέλου. Εγγεγραμένη στο βιβλίο ρεκόρ  Guinnes για τις 91 συνεχόμενες νίκες της.

 • Επιλεγείς αρχίατρος του Ελληνικού All Star basketball για 12 συνεχόμενα χρόνια.

 • Πλήρως πιστοποιημένος για άσκηση ορθοπαιδικής χειρουργικής στην Ελβετία.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 • Βράβευση από MedProfessionals και Hellenic News of America για την ειδίκευσή του στην αναγεννητική ιατρική και τη χρήση βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση ορθοπαδικών και αθλητιατρικών παθήσεων, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2022.

 • Βράβευση Silver από Boussias Healthcare Business Awards 2021 για Πρωτοπορία στη Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων με μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων

 • Βράβευση από ΕΣΑΚΕ και ΠΣΑΚ για την προσφορά του στο ελληνικό basketball.

 • Βράβευση από ΑΕΚ για την προσφορά του στο Σωματείο.

 • Βράβευση από Πανελλήνιο Σύλλογο Βετεράνων Πετοσφαιριστών για την προσφορά του στο ελληνικό volleyball.

 • Βράβευση από ΑΟ Πανερυθραικός volleyball για την προσφορά του στο σύλλογο.

 • Βράβευση από ΑΣ Ιωνικός ΝΦ για την προσφορά του στο σωματείο.

 • Τιμητική επιλογή ως μέλος ΑΣ Εθνικός Αθηνών

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “Increasing consensus on terminology of Achilles tendon-related disorders”.  Ankle platform study collaborative-science of variation group. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021 Aug: 29(8):2528-2534. Doi: 10.1007/s00167-021-06566-z.

 • “The role of cell therapies and hip arthroscopy in the management of osteonecrosis – An Update”  Journal of Hip Preservation Surgery. 2018 June 14, 5(3): 202-208. Doi: 10.1093/jhps/hny021.

 • “Large variation in use of Patient-reported Outcome Measures; a survey of 188 foot and ankle surgeons”.  Foot and Ankle Surgery 2018 June 24 (3): 246-251. Doi: 10.1016/j.fas.2017.02.013.

 • “No difference in osteoarthritis after surgical and non-surgical treatment of ACL-injured knees   after 10 years.” Knee Surg.Sports Traumatol.Arthroscopy (2016) Sept.,24(9):2953-9 Tsoukas D. et all

 • “Evidence of a Redox-Dependent Regulation of Immune Responses to Exercise-Induced Inflammation,” Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, 2016:2840643.  Epub 2016 Nov. 15.

 • “The microcycle of inflammation and performance changes after a basketball match”.  Journal of Sports Sciences Vol 32, Issue 9, May 2014, pages 860-869.

 • “Oxidative stress and inflammatory responses following an acute

  bout of isokinetic exercise in obese women with knee osteoarthritis.” The

  Knee 2013, Dec. 20(6), 581-590.

 • “The time-frame of acute resistance exercise effects on football skill performance.  The impact of exercise intensity”. Journal of Sports Sciences 2013, 31(7):714-722.

 • “Thiol based antioxidant supplementation alters human skeletal muscle signaling and attenuates its inflammatory response and recovery after intense eccentric exercise”. American Journal of Clinical Nutrition 2013 July 98(1) 233-245.

 • “Physical activity is associated with bone geometry of premenarcheal girls in a dose depented manner”.  Metabolism Clinical and Experimental 62(2013), 1811-1818.

Συγγραφική δραστηριότητα

 1. “Surgical Decompression of Lumbar Spinal Stenosis According to Senegas Technique” (p. 207-214). Βιβλίο : «Lumbar Spinal Stenosis, Lippincott Williams and Wilkins 2000, ISBN: 0-7817-2380-9, Editors Drs Robert Gunzburg and Marek Szpalski.

 2. «Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία με την χρησιμοποίηση τοπικών γενετικών και αυξητικών  παραγόντων», «Εμβιομηχανική σπονδυλικής στήλης 1999», εκδόσεις Κάφκας.

 3. Ο ρόλος των ανθρωπίνων μορφογενετικών πρωτεϊνών στην Οσφυϊκή Σπονδυλοδεσία», «Εμβιομηχανική σπονδυλικής στήλης 1999», εκδόσεις Κάφκας.

Εργασίες - Ανακοινώσεις

 1. Ομιλητής, Βλαστοκύτταρα λιπώδους ιστού και οστεοαρθρίτιδα μεγάλων αρθρώσεων.  Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική», 3ο 6μηνο «Αναγεννητική των Ιστών, Αθήνα, 11 Οκτωβρίου, 2022.

 2. Adipose tissue derived stem cells for joints arthritis: Ομιλητής και Chairman, 10th International Congress of the Egyptian Arthroscopy Association EGAA, Κάϊρο, Αίγυπτος, 23-25 Αυγούστου, 2022.

 3. Adipose tissue stem cells for sports injuries: Ομιλητής, International Congress of Sports Medicine and 18th Turkish Sports Medicine Congress, 3-5 Δεκεμβρίου, 2021.

 4. Stem cells for joints arthritis: Ομιλητής, Global Regenerative Congress, Ντουμπάϊ, 19-21 Νοεμβρίου, 2021.

 5. Stem cells from knee liposuction for knee arthritis: Ομιλητής, The Orthobiologic Institute TOBI Annual Congress, Αμερική, 8-9 Οκτωβρίου, 2021.

 6. Ομιλητής, “The role of stem cells in arthritic knees”, 5th Symposium of Regenerative Medicine: stem cells a vision beyond borders.  29 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου,  2018, Βελιγράδι, Σερβία

 7. “Adiprep technique for adipose tissue derived stem cells”, Ομιλητής, Terumo Autologous Biologic Meeting, 22 Νοεμβρίου, Λουβέν, Βέλγιο.

 8. Ομιλητής, Injection therapies. Now and future. Acıbadem Sports and Euroleague: “International Symposium on Basketball Science”, 19-20 Μαιου, 2017, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

 9. “Animal trials and regulations in EU on orthopaedic stem cell applications”. Ομιλητής, 2nd Pre-conference workshop on: “Stem cell Applications in Regenerative Medicine and Flow Cytometry”, Omics Group, 11-12 Ιουνίου, 2015, Αθήνα.

 10. “ACL injuries in skeletal immature football players”.  Ομιλητής, 23rd  International     Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology: football medicine strategies for muscles and tendons injuries.  22-23 Μαρτίου, 2014, Μιλάνο, Ιταλία.

Συνολικά περισσότερες από 60 ομιλίες σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.