Νεοφύτου Ιωάννης

Νεοφύτου Ιωάννης Ακτινοδιαγνώστης

Συνεργάτης Τμήματος Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Msc) «Επεμβατική Ακτινολογία». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

 • Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας – Αγγειοακτινολογίας –  Νευροακτινολογίας

 • Μέλος CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιατρός Ακτινολόγος στο Τμήμα ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ του «Δ.Θ.Κ.Α» ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ, 01/04/2013 έως σήμερα

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Διαγνωστική Υπερηχοτομογραφία, 

 • Υπερηχογράφημα Μαστών ((International Breast Ultrasound Course, IBUS 2011),

 • Ελαστογραφία Ήπατος (FIBROSCAN) 

 • Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Επεμβατικές πράξεις υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Αριστούχος – Υπότροφος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Επεμβατική Ακτινολογία» (2007)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • World J Gastroenterol 2009; 15 (15) 1901 – 3: A case of a primary isolated non – Hodgkin’s lymphoma of the esophagus in an immunocompetent patient.

 • Cases Journal 2010, 3:20 Patient presenting with lipoma of the index finger: a case report.

 • European Congress of Rdiology (ECR), 2011, Vienna Austria. The 10 commandment of Medical Management.

 • European Congress of Rdiology (ECR), 2011, Vienna Austria. A Vocabulary for Business Management in the Radiology Field.

 • European Congress of Rdiology (ECR), 2009, Vienna Austria. How can evidence – based medicine change abdominal imaging practice?

 • Annual Meeting The European Society of Gastrointestinal Rdiologists (ESGAR), 2009 Valencia, Spain. Abdominal Radiology with an evidence – based medicine perspective.

 • European Symposium on Urogenical Radiology (ESUR) 2009, Athens, Greece. CT urography: clinical indications, limitations and radiation dose: a proposed approach.

 • Scientific Assembly and Annual Meeting of Radiological Society of North America (RSNA), 2009 Chicago USA: Successful oral presentation: a practical guide for radiologists.

 • 18 Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα 2012 Υπερηχογραφική διερεύνηση των χοληφόρων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

 • 12 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. Καλαμάτα 2011. IDC και μικροαποτιτανώσεις – ακτινομορφολογικά χαρακτηριστικά και σύγκριση με το ιστoλογικό πόρισμα – αναδρομική μελέτη προεγχειρητικού εντοπισμού.