Εξαρχάκος Μιχαήλ-Χρήστος

Εξαρχάκος Μιχαήλ-Χρήστος Παθολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1990: Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1998: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ειδικής Παθολογίας.

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εσωτερικής Παθολογίας.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 1991 – 1992: Άσκηση στην Ειδικότητα της Παθολογίας στο Π.Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας.

 • 1992 – 1993: Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικός Ιατρός) στο Κέντρο Υγείας Άστρους.

 • 1993 – 1994: Εισηγητής διδακτικού προγράμματος και καθηγητής στα Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ.

 • 1998 – 2001: Επιμελητής Β΄ στην Α΄ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

 • 2006 – σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ – Επικεφαλής ομάδας ιατρών με την επωνυμία “ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ – Παθολογική Ομάδα”.

 • 1998 – σήμερα: Ιδιώτης Ιατρός

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αρτηριακή υπέρταση

 • Δυσλιπιδαιμίες

 • Ογκολογικά νοσήματα

 • Σακχαρώδης διαβήτης

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • 1999: Ανακοίνωση στο 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Θέμα: “Η αξία των καλλιεργειών αίματος στη διερεύνηση εμπύρετου λοιμώξεως σε ηλικιωμένους ασθενείς”.

 • 2000: Ανακοίνωση στο 10th International Congress on Anti-cancer Treatment. Paris, January 31st to February 3rd 2000. Θέμα: “Temozolomide (TMZ) in the treatment of of brain metastases (preliminary results)”.

 • 2000: Ανακοίνωση στο EACR (European Association for Cancer Research) XVI – 2000. Θέματα: “Amifostine, GM-CSF and Erythropoietin in the treatment of Myelodysplastic Syndromes” και “Prevention of Chemotherapy – induced stomatitis by oral GM-CSF solution”.

 • 2003: Ανακοίνωση στο 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 20 – 23 Μαρτίου 2003. Θέμα: “Αποτελέσματα Πλευρόδεσης με Ενδοϋπεζωκοτική Έγχυση Sterilac σε Κακοήθεις Πλευριτικές Συλλογές”.

 • 2006: Διάλεξη στο Medical Congress: Ten Years of High Quality Radiotherapy for Quality of Life and Organ Preservation, 25th February 2006. Θέμα: “Preoperative Chemotherapy for Breast Preservation”.

 • 2012: Διάλεξη στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας “Από την Ανδρολογία στη Γυναικολογία – Συνέργειες και Αντίθεση”, Αίθουσα Λούρος Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, 31 Μαρτίου 2012. Θέμα: “Λοιμώξεις Γεννητικού Συστήματος στους Άνδρες”.