Σταφυλά-Ζαρμακούπη Βάϊα

Σταφυλά-Ζαρμακούπη Βάϊα Χειρουργός Μαστού

Συνεργάτης Δ' Κλινικής Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1994-2000 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Α-θηνών
 • 2000-2002 Αγροτικός Ιατρός
 • 2002-2004 Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής Α’ Χειρουργικής Κλινικής 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
 • 2003 Visiting Resident in General Surgery, Mayo Clinic, Rochester Minnesota, USA
 • 2004 Βοηθός Χειρουργείου, Iaso General Hospital, Αθήνα
 • 2004-2008 Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλι-νικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο
 • 2008 Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα
 • 2008 Clinical Fellow in Breast Surgery Unit, St Mary’s Hospital, London, UK
 • 2009 Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο Ηνωμενο Βασίλειο (Specialist Register, GMC)
 • 2009-2010 Clinical Fellow in Breast Unit, Royal Free Hospital, London, UK
 • 2011-2012 Clinical Fellow at the European Institute of Oncology (IEO), Milan, Italy
 • 2011 Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Ιταλία
 • 2002 ΑΤLS
 • 2007 Διδακτορική διατριβή στο μεταστατικό καρκινο του μαστού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2009 ΙBUS
 • 2009 Honorary Senior Lecturer in Surgery, UCL, London, UK
 • 2009 Certificate in Sentinel Lymph Node Biopsy Technique, Royal College of Surgeons, UK
 • 2011 Επιστημονικός Συνεργάτης Δ’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο
 • 2010-2011 Διοργανώτρια του Σεμιναρίου για το λεμφαδένα φρουρό στην Αθήνα σε συνεργασία με το Royal Free Hospital του Λονδίνου
 • 2011 Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος Ιδρύματος Veronesi, Μιλάνο
 • 2011 Βραβείο Merzagora απο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας στο Μιλάνο
 • 2013 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειρουργικής Μαστού (European Board of Surgery- Breast Surgery)

Διδακτορική Διατριβή

Ο ρόλος των χυμοκινών στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2007

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

– Ελληνική Χειρουργική Εταιρία

– Ελληνική Χειρουργική Εταιρία Μαστού

– EUSOMA

– Europa DONNA

– W4O

– Eλληνική Εταιρία Απεικόνισης Μαστού

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

– 2015-2016 Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

– 2010-σήμερα Χειρουργός στο Κέντρο Μαστού του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

– 2012-σήμερα Χειρουργός Μαστού στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Εκπαιδευτική Πείρα:

– 2010-2011 Διοργανώτρια του Σεμιναρίου για το λεμφαδένα φρουρό στην Αθήνα σε συνεργασία με το Royal Free Hospital του Λονδίνου

– 2011 Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος Ιδρύματος Veronesi, Μιλάνο

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

– Τεχνική ROLL για σήμανση μη ψηλαφητών βλαβών

– Μαστεκτομή με διατήρηση θηλής και θηλαίας άλω και άμεση αποκατάσταση 

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

– Χειρουργική ογκολογία μαστού

Διακρίσεις & Βραβεία

– 2011 Βραβείο Merzagora απο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας στο Μιλάνο

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

– Grand challenges in surgical oncology. Front Oncol. 2012;2:127.

– Breast cancer: from «maximum tolerable» to «minimum effective» treatment. Front Oncol. 2012

– Conservative mastectomy: extending the idea of breast conservation. Lancet Oncol. 2012 Jul;13(7):e311-7.

– Stenting of a gastroduodenal artery aneurysm: report of a case. Surg Today. 2012 Jan;42(1):72-4.

– Laparoscopic gastric greater curvature plication: results and complications in a series of 135 patients. Obes Surg. 2011 Nov;21(11):1657-63.

– Effect of collagen powder on lymphorrhea after modified radical mastectomy. A randomized controlled trial. Eur J Gynaecol Oncol.2011;32(2):185-7.

– A rare combination of an endocrine tumour of the common bile duct and a follicular lymphoma of the ampulla of Vater: a case report and review of the literature. World J Surg Oncol. 2011 Jan 14;9:4.

– A novel technique for surgical reconstruction of the perineal floor following anteroposterior exenteration of the pelvis–case report and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol. 2010;31(2):201-5.

– Surgical challenges in the treatment of leiomyosarcoma of the inferior vena cava: analysis of two cases and brief review of the literature. Ann Vasc Surg. 2010 Aug;24(6):826.e13-7.

– Recurrent pulmonary embolism due to giant hepatic hemangioma treated with hepatectomy under vascular exclusion. Ann Vasc Surg. 2010 Aug;24(6):827.e1-3.