Σουβαλιώτης Νεκτάριος

Σουβαλιώτης Νεκτάριος Καρδιολόγος

Αναπλ. Διευθυντής, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Εξειδικευθείς στην Ηλεκτροφυσιολογία στο St Luke’s Hospital Mount Sinai New York, USA από 01-Ιουλίου-2015 μέχρι 30-Ιουνίου-2017
 • Εξειδικευθείς στην Ηλεκτροφυσιολογία στο State University of New York, SUNY Downstate Medical Center, USA από 01-Ιουλίου-2014 μέχρι 30-Ιουνίου-2015
 • Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολογίας 22-Ιανουαρίου-2014
 • Τίτλος Μεταπτυχιακού “Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογία “ 10-Απριλίου-2009
 • Τίτλος Πτυχίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών 22-Φεβρουαρίου-2002

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Εξειδικευθείς στην Ηλεκτροφυσιολογία στο St Luke’s Hospital Mount Sinai New York, USA από 01-Ιουλίου-2015 μέχρι 30-Ιουνίου-2017

 • Εξειδικευθείς στην Ηλεκτροφυσιολογία στο State University of New York, SUNY Downstate Medical Center, USA από 01-Ιουλίου-2014 μέχρι 30-Ιουνίου-2015

 • Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολογίας 22-Ιανουαρίου-2014

 • Τίτλος Μεταπτυχιακού “Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογία “ 10-Απριλίου-2009

 • Τίτλος Πτυχίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών 22-Φεβρουαρίου-2002

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Εκπαιδευτής στα ετήσια σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2010-2013.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής, κοιλιακής ταχυκαρδίας.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Αμφικοιλιακή βηματοδότηση και καρδιοαναναπνευστική δοκιμασία κόπωσης.

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή στην συγγραφή του βιβλίου Πρώτες Βοήθειες-Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εκδό-σεις Παριζιάνος.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Inappropriate shock in subcutaneous cardiac defibrillator due to residual air. Journal of Clinical Case Reports. 

 • Sex differences in Response to Chemical Cardioversion of Atrial Fibrillation by Dofetilide: A retrospec-tive cohort of 160 Persistent Atrial Fibillation patients. Journal of Clinical Cardiology.

 • HRS 2017 abstract “Distinct Unipolar W signal incrementally increases Procedural Success in Radiofre-quency Ablation for Premature Ventricular Complexes.