Σκούρτης Γεώργιος

Σκούρτης Γεώργιος Αγγειοχειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ το έτος 1993.
 • Αγροτικός ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Κονισκού Τρικάλων 9/5/1994 – 21/7/1995.
 • Εκπαίδευση στην Δ Χειρουργική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός: 10/4/1997 – 13/4/2000.
 • Εκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ: 17/11/2000 – 21/11/2004.
 • Λήψη τίτλου ειδικότητος Αγγειοχειρουργικής: 21/1/2005.
 • Υπηρεσία ως επικουρικός ιατρός στην Αγγειοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ για 4 (τέσσερα) έτη: 17/6/2005 – 16/6 2006, 10/8/2006 – 9/8/2007, 20/12/2007 – 19/12/2008, 2/2/2009 – 1/2/2010.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος: , Αγγειοχειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΓΝ Αττικόν, 2010.
 • Ιδιώτης Αγγειοχειρουργός από 2/2010. Συνεργάτης των Κλινικών ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής εταιρίας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Υπηρεσία ως επικουρικός ιατρός στην Αγγειοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου ΚΑΤ για 4 (τέσσερα) έτη: 17/6/2005 – 16/6 2006, 10/8/2006 – 9/8/2007, 20/12/2007 – 19/12/2008, 2/2/2009 – 1/2/2010.

 • Ιδιώτης Αγγειοχειρουργός από 2/2010. Συνεργάτης των Κλινικών ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον

 • Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων

Ερευνητικό ενδιαφέρον

 • THRIVE-III, αναστολέας της θρομβίνης Η376/95 (ximelegatran) δραστικός από του στόματος χορηγούμενος σε ασθενείς ως μακροχρόνια προφύλαξη μετά από εξάμηνη αντιπηκτική αγωγή λόγω φλεβικής θρομβοεμβολής. Διεθνής πολυκεντρική, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο.

 • Κλινική ερευνητική μελέτη

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Arterial compromise caused by lower limb osteochondroma. Vasc Endovasc Surg 37(3) 185-190, 2003.

 • Anastomotic pseudoaneurysms: our experience with 49 cases. Ann Vasc Surg 2006 Sep 20(50) 582-9

 • Klippel-Trenaunay syndrome: an unusual cause of pulmonary embolism. Int Angiology 25(3) 322-326 2006.

 • Endovascular treatment of a primary aortoenteric fistula: 2-year follow up of a case report. Vasc Endovasc Surg 2007 Jun-Jul 41(3) 265-70

 • Primary aortoenteric fistula due to septic aortitis. Ann Vasc Surg 24(6) 825 e7-11 2010.

 • The occurrence of arterial complications in patients with HITTS and their outcome. Int Angiology 27, suppl 1 to issue 3, June 2008.

 • Two year experience with Power link bifurcated stentgraft system for AAAs with challenging anatomy and morphology. Int Angiology 27, suppl 1 to issue 3, June 2008.

 • Venous thromboembolism as a first sign of occult malignancies. Int Angiology 27, suppl 1 to issue 3, June 2008.

 • Aγγειακές επιπλοκές στον μηροιγνυακό άξονα σε ασθενείς με καλοήθεις όγκους του μηριαίου οστού. Ελληνική Αγγειοχειρουργική τεύχος 18, 2009.

 • Επιπτώσεις των κακώσεων της βραχιονίου αρτηρίας στην λειτουργικότητα των άνω άκρων. ΤΡΑΥΜΑ 2(2) 110-115, 2006.