Πεφάνη Ευανθία

Πεφάνη Ευανθία Παθολόγος

Επιμελητής, Α’ Παθολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι