Χατζημανώλης Εμμανουήλ

Χατζημανώλης Εμμανουήλ Ωτορινολαρυγγολόγος

Διευθυντής Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιατρική σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικότητα Γεν.Χειρουργικής ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Διευθ. Γ.Αυλάμης)
 • Ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας ΝΟΣ. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΕΝΑΚΕΙΟ (Διευθ. Π.Νασούφης – Γ.Δοκιανάκης)
 • 1993: Εκπαίδευση στην ωτοχειρουργική και ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων (Πανεπιστήμιο ERLANGEN-NURNBERG-KLINIK UND POLIKLINIK FUR HALS-NASEN-OHRENKRANKE (Διευθ. ο Καθ. M.E.WIGAND)
 • 1994: Εκπαίδευση στα κοχλιακά εμφυτεύματα (ENT Dept of the Landeskvanken Dept. of Linguistics (Prof. G.Drachman.)
 • 1996: Εκπαίδευση στα κοχλιακά εμφυτεύματα (European cochler impeant workshop- Hanover, Germany – Εκπαιδευτές Thomas Lenavz, Gerald O’Donoghne, Alaim Uziel.

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Κατά την διάρκεια της θητείας μου στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του Ν.Ε.Ε.Σ. επεξεργάσθηκα για διδακτορική διατριβή το θέμα ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΑΓΧΙΑΚΗΣ ΣΧΙΣΜΗΣ. Εξαιρετικά ενδιαφέρων θέμα από πλευράς θεωρητικής και διαγνωστικής αλλά ιδιαίτερα χειρουργικής.Αυτό οφείλεται στην σχέση των ανωμαλιών αυτών με τα μεγάλα αγγεία του τραχήλου το προσωπικό νεύρο και το μέσον ούς. Η διατριβή παρουσιάσθηκε και ενεκρίθη το 1984.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Συμμετοχή στην Εταιρεία από το 1978. Δύο φορές εκλογή στο διοικητικό  συμβούλιο της εταιρίας, την δεύτερη φορά ως αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του περιοδικού της εταιρείας «Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία».

 • Πανελλήνια εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Δύο φορές εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο (ειδικός γραμματεύς).

 • Παγγερμανική εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου με έδρα την Βόννη. Συμμετοχή στην εταιρεία από το 1982.

 • Ελληνική εταιρεία απνοιών και άλλων διαταραχών του ύπνου. Ιδρυτικό μέλος

 • Μέλος της Ελληνικής Ρινολογικής εταιρείας.

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 1973: Υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Κορφών Μαλεβιζίου, Ηρακλείου Κρήτης.

 • 1975: Ειδικευόμενος στη Γεν.Χειρουργική – ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣ. Διευθ.Γ.Αυλάμης

 • 1976: Ειδικευόμενος βοηθός στο Νοσοκομείο ‘Κοργιαλένιο – Μπενακιον’ (Ν.Ε.Ε.Σ). Στη κλινική αυτή υπηρέτησα μέχρι το 1999 και πέρασα από όλες τις βαθμίδες της Ιεραρχίας μέχρι του βαθμού του αναπληρωτού διευθυντού.

 • 1999: Διευθυντής ΩΡΛ κλινικής Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.

 • 2001: Νοσοκομείο ¨Ερρ..Ντυνάν’ – Αν.Διευθυντής.

 • 2007: Διευθυντής Κλινικής Κεφαλής & Τραχήλου νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Εκπαιδευτική πείρα:

 • Κατά την διάρκεια της θητείας του σε δημόσια νοσοκομεία συμμετείχε ενεργά στην εκπαίδευση των ειδικευομένων τόσο στο θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος (διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς και χειρουργική θεραπεία). Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της θητείας του στο Λαϊκό Νοσοκομείο είχε την ευθύνη της χορήγησης πλήρους ειδικότητας σε πέντε ειδικευόμενους.

 • Μετείχε σε ένα μεγάλο αριθμό μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων και μαθημάτων με ομιλίες και στρογγύλες τράπεζες.

 • Διδασκαλία του μαθήματος της Ωτορινολαρυγγολογίας σε σχολές αδελφών νοσοκόμων επί σειρά ετών (ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΕΙΟΣ μέση επαγγελματική νοσηλευτική σχολή –πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης αδελφών νοσοκόμων Ν.Ε.Ε.Σ. –Μέση τεχνική επαγγελματική νοσηλευτική σχολή Ε.Ε.Σ.).

 • Τέλος συμμετοχή επί σειρά ετών στο ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων των ειδικευομένων της Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εκτός από τα συνήθη διαγνωστικά, θεραπευτικά και χειρουργικά περιστατικά της καθ΄ ημέραν ΩΡΛογίας, ασχολούμαι και με τα ακόλουθα:

 • Ογκολογία κεφαλής και τραχήλου – αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση με όλων των τύπων τους κρημνούς.

 • Χειρουργική του θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.

 • Ωτοχειρουργική (διάτρηση τυμπάνου – χολοστεάτωμα – ωτοσκλήρυνση – συγγενείς δυσπλασίες του έξω και έσω ωτός – κοχλιακά εμφυτεύματα)

 • Χειρουργική της βάσης κρανίου όπως: ακουστικά νευρινώματα, παραγαγγλειώματα του μέσου ωτός και της σφαγίτιδας, ρινοινωμάτων, χολοστεατώματα της κορυφής του λιθοειδούς, ρινογενών και ωτογενών ενδοκρανιακών επιπλοκών,εγκεφαλονωτιαίες ωτόρροιες και ρινόρροιες.

 • Ενδοσκοπική και εξωτερική χειρουργική των παραρρινίων.

 • Χειρουργική των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του λάρυγγα, ενδοσκοπικά με Laser ή ανοιχτά (λαρυγγεκτομή).

 • Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου.

Επιστημονική δραστηριότητα:

 • Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις, ομιλίες, στρογγύλες τράπεζες, ταινίες και poster σε 102 συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναλυτικότερα παρουσίαση 181 ανακοινώσεις οι περισσότερες των οποίων δημοσιεύθηκαν αυτούσιες στα πρακτικά των συνεδρίων και μερικές σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά. Επίσης παρουσίαση 32 εργασίες υπό μορφήν ανηρτημένων ανακοινώσεων, 17 ταινίες super 8 και 16, 21 video και CD. Συμμετείχα ως εισηγητής σε 43 στρογγυλές τράπεζες και σε 7 ως συντονιστής. Τέλος έχει πάρει μέρος σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις με ομιλίες και διαλέξεις. Κατά την διάρκεια της θητείας του στην ΩΡΛ κλινική του Νοσ. ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ είχα την ευθύνη της οργάνωσης 3(τριών) μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων με παρουσίαση ζωντανών επεμβάσεων στην εκτέλεση των οποίων συμμετείχα ως χειρουργός. Επίσης στο ΥΓΕΙΑ η κλινική την οποίας έχει την διεύθυνση έχει οργανώσει δύο ημερίδες με θέματα ενδοσκοπικής χειρουργικής της ρινός και των παραρρινίων, Λαμβάνει δε μέρος κάθε χρόνο με ομιλίες και παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών στις επιστημονικές συναντήσεις των Ιατρών.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Έχει δημοσιεύσει 25 εργασίες σε ελληνικά και 12 σε ξένα περιοδικά. Η εργασία «Missbidugen der erten Kiementurche und des Nervus Facialis >>συμπεριελήφθη στο σύγγραμμα «SPEICHELDUSEN KRANKHEITEN>>του Καθηγητή A. Miehlke, τo 1984 σελ. 76