Μπακάλη Αικατερίνη

Μπακάλη Αικατερίνη Χειρουργός Μαστού

Επιμελήτρια Δ' Κλινικής Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι