Κουτσογούλας Νικόλαος

Κουτσογούλας Νικόλαος Γενικός Χειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Ειδικότητα:

  • Γενική χειρουργική στο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Αθηνών

Μεταπτυχιακό:

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Πρόγραμμα επείγουσας προ-νοσοκομειακής ιατρικής του ΕΚΑΒ, ετήσιας διάρκειας, εκπαιδευτικής περιόδου 2004-2005. Αρ.πιστοποιητικού 767

 

Διδακτορική Διατριβή

  • «Ποσοτική μελέτη της επίδρασης των αλκαλικών συστατικών του παλινδρομούντος υγρού στην γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση επί του οισοφαγικού βλεννογόνου». (αριθμ. Πρωτ: 5564/12-02-2003)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Εξάσκηση σε όλο το φάσμα της γενικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, από το 2006 έως σήμερα.

Εκπαιδευτική Πείρα:

  • Εκπαιδευτής στα σεμινάρια λαπαροσκοπικών κολεκτομών καθώς και υπεύθυνος εκπαιδευτής στους προσομοιωτές λαπαροσκοπικής χειρουργικής που διοργανώνονται από την ΣΤ’ χειρουργική κλινική του ΔΘΚΑ «υγεία».

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

  • Κατά την διάρκεια της ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα επεμβάσεων γενικής χειρουργικής που εκτελείται στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Ειδικότερα, άσκηση στην λαπαροσκοπική χειρουργική, την χειρουργική θυρεοειδούς, μαστού, ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων και την χειρουργική ογκολογία του πεπτικού συστήματος.

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

  • Γενική και ογκολογική χειρουργική, παθήσεων πεπτικού συστήματος.

 

Διακρίσεις & Βραβεία

  • Εκπαιδευτής στην βασική υποστήριξη της ζωής [BLS (Basic Life Support)] και της αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης [AED (Automated External Defibrilation)] που εγκρίνεται και πιστοποιείται από την «Εθνική επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ)» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European resuscitation council (ERC)».

  • Συνδιοργανωτής του 1ου WORKSHOP τηλεχειρουργικής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Νοσοκομείο «Νέο Αθήναιον». Αθήνα 15-16 Μαΐου 2009. Ιατρική Μονάδα Παχυσαρκίας (Νέο Αθήναιον, Αθήνα). Χειρουργική Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο). Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Montpellier (Γαλλία)