Λάσκας Σπυρίδων

Λάσκας Σπυρίδων Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • ΤΕΙ Ακτινολογίας – Ραδιοακτινολογίας
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Τζάνειο Νοσοκομείο 

 • Απολλωνειο Θεραπευτήριο

 • Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Καθηγητής ΙΕΚ Επαγγελματιών Υγείας

 • Διευθυντής Ιδιωτικών ΙΕΚ Επαγγελματιών Υγείας

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Περιοχική Αναισθησία

 • Αντιμετώπιση Χρόνιου Πόνου

 • Αντιμετώπιση Οξέως πόνου

 • Ινοπτική Διασωλήνωση