Καποτάς Ιωάννης

Καποτάς Ιωάννης Ορθοπαιδικός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Απόκτηση της Ορθοπαιδικής Ειδικότητας

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ)

 • Μέλος Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ)

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ)

 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Ειδικότητα:

 • Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”, Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 28/06/1988-29/06/1992

 • Αγροτικό ιατρείο με απόσπαση στο ΕΚΑΒ, 01/10/1992 – 30/11/1993

 • Συνεργάτης ιατρός, Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ”, Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική, από 01/10/1993

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

 • Μετεκπαίδευση: Baylor Sports Medicine Institute, Methodist Hospital, Houston, Texas, USA, 1996, 1998

 • Συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΕΧΟΤ, ΕΕΜΜΟ, και European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • AMIS, Αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια “minimal” προσπέλαση

 • Γενική ορθοπαιδική – τραυματολογία, εσωτερική και εξωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων

 • Αθλητικές κακώσεις

 • Οστεοπόρωση

 • Χειρουργική χειρός και άκρου ποδός

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Οστεοπόρωση

 • Μεταβολισμός οστών

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Surgical management of the deformed reumatoid forefoot”,Foot and Ankle Surgery, Volume 6, Issue: 1: 2000, 

 • J.E.Karadimas, EJ.Karadimas, J.V.Kapotas

 • “Distal rupture of the biceps tendon”, Journal of the Hellenic Association of Orth. and Traumatology, Volume 53, Number 1: 2002 , O.Sabidou, E.Karadimas, J.Kapotas, E.Pahadouris

 • “Fat embolism following a cemented hemiarthroplasty”-case report, European Journal of Orth. Surgery and Traumatology, 24-8-2007, www.springerlink.com, E.J.Karadimas, J.B.Kapotas, E.G.Pachantouris, J.E.Karadimas

 • «Heparin – induced thrombocytopenia: a rare manifestation in a case of uncemented total hip replacement and review of the literature”, European Journal of Orthopaedic Surgeons and Traumatology, July 2009, (19), Issue 5, pp. 353-356,E. J. Karadimas, E. Vrakidou, J. Kapotas, I. Panagiotou, J. E. Karadimas