Καπετανέλλης Ευστράτιος

Καπετανέλλης Ευστράτιος Ουρολόγος

Επιμελητής, Ουρολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι