Πολίτη Αικατερίνη

Πολίτη Αικατερίνη Παθολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Βιέννης, Αυστρία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελήτρια Παθολογικής Κλινικής Υγεία (2001-2006)

  • Ειδικευόμενη Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (1994-1998)

  • Ειδικευόμενη ΓΠΝ Χανίων (1993-1994)

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Τα σύνθετα παθολογικά περιστατικά και η διαφοροδιάγνωσή τους