Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2000 Μετεκπαίδευση -Εξειδίκευση Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εξωσωματική  Γονιμοποίηση Liverpool Women’s  University Hospital
 • 2000 Μετεκπαίδευση Λαπαροσκοπική Χειρουργική Royal Free Hospital London
 • 1999 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας
 • 1997 Δίπλωμα Οικογενειακού Προγραμματισμού Μ.Βρετανία
 • 1997 ΜRCOG Part 1 εξετάσεις γιά τό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων
 • 1995-1999 Ειδίκευση στήν Μαιευτική Γυναικολογία
 • 1994 Ειδίκευση στην Γενική Χειρουργική
 • 1990 Δίπλωμα στήν Καταδυτική Ιατρική  Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • 1989 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών

 • ESHRE (European society of Human Reproduction & Embryology)

 • BFS (British Fertility Society)

 • AAGL (American Association of Gynecologic Laparoscopists)

 • RCOG(Royal College of Obstetricians Gynaecologists)

 • GMC(General Medical Council)

 • ΙΣΑ( Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)

Eπαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιδιωτικά ιατρεία Αθήνα -Τρίπολη

 • Μονάδα Εξωσωματικής ΓονιμοποΊησης Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ 2005-

 • Κέντρο Ανθρώπινης  Αναπαραγωγής Αθηνα 2003-2004

 • Ειδικός Επιμελητής  North Manchester General Hospital & St Mary’s Hospital Manchester 2001-2003

 • Eιδικός  Επιμελητής  Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Liverpool Women’s University Hospital 2000

 • Ειδικευθείς στήν Μαιευτική Γυναικολογία Μ.Βρετανία (Vale of Leven Hospital Glasgow ,Luton & Dunstable Hospital, St Peter’s Hospital Surrey, Darlington Memorial Hospital)1996 -1999

 • Ειδικευθείς στήν Μαιευτική Γυναικολογία Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης 1995

 • Ειδικευθείς στην Γενική Χειρουργική Τζανειο Νοσοκομείο 1994

 • Υπηρεσία Υπαίθρου Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης 1991-1993

 • Στρατιωτική Υπηρεσία -Ειδικές Δυνάμεις Ρόδος 1990-1991

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ,Εξωσωματική Γονιμοποίηση,Ενδοσκοπική Χειρουργική

 • Επανειλλημένες αποτυχίες στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση& Δεκτικότητα ενδομητρίου