Καλαντζής Γεώργιος

Καλαντζής Γεώργιος Οφθαλμίατρος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Leeds, Μεγάλη Βρετανία από το 2012
 • Εταίρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οφθαλμολογίας (FEBO) – 2018
 • Εταίρος του Βασιλικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας του Λονδίνου (FRCOphth) – 2017
 • Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας του Λονδίνου (MRCOphth) – 2012
 • Τίτλος Ειδικότητας στην Οφθαλμολογία – 2009

Εκπαίδευση

 • Oculoplastics & Adnexal Fellow: Εξειδίκευση στη Χειρουργική βλεφάρων, οφθαλμικού κόγχου και δακρυϊκής συσκευής – Moorfields Eye Hospital, London, Μεγάλη Βρετανία (2011-2012)
 • Oculoplastics, Lacrimal & Orbital Fellow: Εξειδίκευση στη Χειρουργική βλεφάρων, οφθαλμικού κόγχου και δακρυϊκού συστήματος – St. James University Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία (2009-2010)
 • Ειδικότητα Οφθαλμολογίας στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα (2005-2009)
 • Ειδικότητα Οφθαλμολογίας στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου «Bristol Eye Hospital», Bristol, Μεγάλη Βρετανία (2003-2004)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος Εταιρειών

 • Βασιλικό Κολλέγιο Οφθαλμολογίας του Λονδίνου (RCOphth)

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής (ESOPRS)

 • Βρετανική Εταιρεία Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής (BOPSS)

 • Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (AAO)

 • Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμολογίας

 • Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Eye

 • Orbit

 • Clinical Ophthalmology

 • European Journal of Ophthalmology

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Leeds, Μεγάλη Βρετανία 2012 – σήμερα

 • Διευθυντής Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής “St. James University Hospital”, Leeds, Μεγάλη Βρετανία 2012 – σήμερα

 • Συνεργάτης Ομίλου Υγεία 2012 – σήμερα

 • Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής «Γ. Γεννηματάς» 2012-2016

 • Επιμελητής Οφθαλμολογίας στη Μεγάλη Βρετανία 2009-2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 • Κατέχοντας τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Leeds στη Μεγάλη Βρετανία από το 2012 είμαι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Οφθαλμολογία

 • Μου έχει ανατεθεί ο ρόλος του εκπαιδευτή των ειδικευομένων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Τμήμα Χειρουργικής Βλεφάρων, Κόγχου και Δακρυϊκού Συστήματος, που αποτελεί αναπόσπαστο και υποχρεωτικό κομμάτι της επταετούς ειδικότητας στη Μεγάλη Βρετανία

 • Κάθε χρόνο επιβλέπω τη χειρουργική εκπαίδευση δύο έμπειρων ειδικευμένων οφθαλμιάτρων που κάνουν τη μετεκπαίδευσή τους (Fellowship) στην Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική, καθώς και στη Χειρουργική του Δακρυϊκού συστήματος και του Οφθαλμικού Κόγχου

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον

 • Παθήσεις και Χειρουργική Βλεφάρων, Οφθαλμικού Κόγχου & Δακρυϊκού Συστήματος

 • Οφθαλμική Ογκολογία

 • Παιδιατρικές Παθήσεις Βλεφάρων, Κόγχου & Ρινοδακρυϊκού Συστήματος

 • Αισθητική Χειρουργική Βλεφάρων

Ερευνητικό ενδιαφέρον

 • Είμαι υπεύθυνος από το 2017 για το ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής τεχνητών οφθαλμών στη Μεγάλη Βρετανία με μια πρωτοποριακή μέθοδο χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS), καθώς και από το Πανεπιστήμιο του Leeds

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Έχω δημοσιεύσει περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κάποιες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

 • How accurate is the clinical and radiological evaluation of orbital lesions in comparison to surgical orbital biopsy? Koukkoulli A, Pilling JD, Patatas K, El-Hindy N, Chang B, Kalantzis G. Eye (Lond) 2018

 • Primary orbital melanoma: a case series and literature review. Figueira E, Rajak S, McKelvie P, Kalantzis G, Ismail A, Gonzales M, James C, McNab A, Selva D. Orbit 2018

 • Sclerotherapy for orbital lymphangioma- Case series and literature review. Patel KC, Kalantzis G, El-Hindy N, Chang BY. In Vivo 2017

 • Safety and efficacy of phacoemulsification and intraocular lens implantation through a small pupil using minimal iris manipulation. Papaconstantinou D, Kalantzis G, Brouzas D, Koutsandrea C, Diagourtas A, Georgalas I. Clin Interv Aging 2016

 • External dacryocystorhinostomy in consultants and fellows – a comparison of the causes of failure. Sullivan L, Fearnley T, Al-Maskari A, El-Hindy N, Kalantzis G, Chang BY. Hippokratia 2015

 • Punctal function in lacrimal drainage: the “pipette sign” and functional ectropion. Beigi B, Gupta D, Luo YH, Saldana M, Georgalas I, Kalantzis G, El-Hindy N. Clin Exp Optom 2015

 • Non surgical treatment of congenital ichthyosis cicatricial ectropion and eyelid retraction using Restylane hyaluronic acid. Litwin AS, Kalantzis G, Drimtzias E, Hamada S, Chang B, Malhotra R. Br J Dermatol 2015

 • Difficult indirect carotid-cavernous fistulas: alternative techniques to gaining access for treatment. El-Hindy N, Kalantzis G, Patankar T, Georgalas I, Jyothi S, Goddard T, Chang B. Clin Interv Aging 2014

 • Post-cataract surgery diplopia: aetiology, management and prevention. Kalantzis G, Papaconstantinou D, Karagiannis D, Koutsandrea C, Stavropoulou D, Georgalas I. Clin Exp Optom 2014

 • Periocular implantation cysts: a late complication of ophthalmic surgery. Kalantzis GK, Verity DH, Rose GE. Eye (Lond) 2014