Στεργίου Αγάθη

Στεργίου Αγάθη Καρδιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λίαν καλώς)
 • Άδεια Εκτέλεσης Υπερήχων
 • Νεότερες Υπερηχογραφικές τεχνικές – διοισοφάγεια μελέτη

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • ΠΓΝΑ

 • Ωνάσειο Κχκ

 • Ιασώ General,Τμήμα Υπερήχων 2006 – Σήμερα

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Μελέτη Olympic,Scheringplough(1999-2000)

 • Μελέτη Aramis (1999-2000)

 • Μελέτη record AF

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • European Society Of Cardiology, Best Practise In Cardiovascular Prevention, Cardiac Rehabilitation And Exercise Physiology, Annual Spring Meeting,11-12 April2003,Estoril The effect of trimetazidine on exercise performance in patients with acute anterior myocardial infarction undergoing primary PCI. I.Fotiadis,G.Lazaros,N.Kouvousis,A.Karavidas,A.Stergiou,P.Bonoris,A.Zaharoulis Athens General Hospital, Greece, Elpis General Hospital, Greece

 • European Journal Of Echocardiography. Euro-Echo, The Sixth Annual Meeting Of The Esc Working Group On Echocardiography,Munich,Germany,4-7 December 2002 Diagnostic ability of hand-carried echocardiography in the Coronary Care Unit and comparison between board certified cardiologists and less experienced physicians. G.Lazaros,A.Karavidas,E.Matsakas,F.Panou,D.Avramidis,I.Fotiadis,M.Foukarakis, A.Stergiou, F.Giannatsoulia, A.Zaharoulis.

 • Esc Congress 2002,August 31-September 4,2002,Berlin,Germany Evaluation Of Thrombomodulin And Platelet Activation Products In Patients Undergoing Ptca. Effects Of Per Os L-Arginine. A.S.Perpinia, T.Lyras, N.Michelakakis, A.Stergiou, E.Rentoukas, S.Hantziara, K.Politi, A.A.Zaharoulis.

 • Annual Meeting Of Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery,Maccs. The correlation of right ventricular involvement with ventricular arrhythmias in patients with acute inferior myocardial infarction. A.Stergiou,I.Fotiadis,A.Karavidas,G.Lazaros,N.Desses,A.Zaharoulis.

 • Xii World Congress On Cardiac Pacing And Electrophysiology Hong Kong convention and exhibition center, Hong Kong, February 19-22,2003 Efficacy of oral propafenone for the conversion of paroxysmal atrial fibrillation unresponsive to ibutilide. I.Fotiadis, A.Karavidas, G.Lazaros, K.Koloventzos, A.Stergiou, N.Michelakakis, E.Matsakas, K.Raisakis, A.Goudinakis, A.Zaharoulis.

 • Annual Meeting Of Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery, Maccs. Is there any release of troponin T in patients with coronary artery disease and ischemic response during dobutamin stress-echo? A.Karavidas,G.Lazaros,E.Matsakas,M.Foukarakis,A.Stergiou,I.Fotiadis,F.Giannatsoulia,F.Panou.

 • European Journal Of Echocardiography,6-9 December 2000,Lisbon,Portugal. Echo evaluation of mitral annulus dynamics in patients with dilated cardiomyopathy-relation to left ventricular systolic and diastolic function. F.Panou, M.Foukarakis, G.Temtime, A.Stergiou, E.Matsakas, A.Karavidas, S.Saridakis, F.Giannatsoulia, K.Kiriakoulis, A.Zaharoulis.