Γριμπάμπη Δέσποινα

 Γριμπάμπη Δέσποινα Αιματολόγος

Υπεύθυνη Αιμοδοσίας και Ανοσολογικού Εργαστηρίου ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι