Γρηγοράτου Μαριάννα

Γρηγοράτου Μαριάννα Εντατικολόγος Παίδων

Επιμελήτρια, Τμήματος ΜΕΘ Παίδων & ΜΕΘ Παιδοκαρδιοχειρουργικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι