Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πολυδύναμη Παίδων

Η καλύτερη φροντίδα για τα παιδιά που χρειάζεται να νοσηλευτούν στην Εντατική Μονάδα Παίδων.

Η Μονάδα

Πρόκειται για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αφορά τόσο τα χειρουργικά όσο και τα παθολογικά περιστατικά. Η ύπαρξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων είναι απαραίτητη και επιτακτική για την ασφάλεια των παιδιών που νοσηλεύονται στην Κλινική µέχρι την ηλικία των 14 ετών.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..