Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πολυδύναμη Παίδων

Η καλύτερη φροντίδα για τα παιδιά που χρειάζεται να νοσηλευτούν στην Εντατική Μονάδα Παίδων.

Η Μονάδα

Πρόκειται για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αφορά τόσο τα χειρουργικά όσο και τα παθολογικά περιστατικά. Η ύπαρξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων είναι απαραίτητη και επιτακτική για την ασφάλεια των παιδιών που νοσηλεύονται στην Κλινική µέχρι την ηλικία των 14 ετών.