Γάτος Χρήστος

Γάτος Χρήστος Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1991 – 1993: Παν/μιο Semmelweis – Ουγγαρία Γερμανόφωνο Τμήμα
 • 1994 – 1995: Σπουδές στην Ιατρική Σχολή Πατρών
 • 1995 – 1999: Σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Απόκτηση Πτυχίου

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.Ημερομηνία λήψης διδακτορικού τίτλου την 18/12/2007 με βαθμό ΆΡΙΣΤΑ.Απονομή τίτλου διδάκτορα 09/01/2008

  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Παθοφυσιολογικές εκτροπές επακόλουθες του πνευμοπεριτοναίου παρατηρούμενες κατά τη διάρκεια της αναισθησίας σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Σεμινάρια – Συνέδρια Ημερίδες: 

 • 14ο Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας   9 – 13 Μαϊου 2001 Θεσ/νίκη

 • 15ο Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας 14 – 18 Μαϊου 2003 Κρήτη

 • 16ο Πανελλήνιο συνέδριο αναισθησιολογίας 11 – 18 Μαϊου 2005 Μυκονος

 • 8ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο Βελονισμού 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2002 Αθήνα

 • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο τραύματος – τραύμα μαζικές καταστροφές 14 – 16 Φεβρουαρίου 2003 Αθήνα

 • Πανελλήνιο συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής 21 – 24 Μαϊου 2003 Αθήνα

 • 8ο θεματικό συνέδριο. Εντατική θεραπεία και Επείγουσα ιατρική. Τραύμα

 • Ωτοχειρουργικό σεμινάριο 12 – 13 Μαρτίου Αθήνα

 • 3rd International meeting 10th anniversary of the Onassis cardiac surgery center10-13 April 2003 Athens

 • 3rd Seminar on palliative and syptomatic care 23-24 November 2002 Athens

 • «Αντιμετώπιση Πολυτραυματία –Student ATLS Course».21-22 Mαρτίου Πάτρα

 • Κλινικό φροντιστήριο της ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρίας ‘Δύσκολος αεραγωγός’ Απρίλιος 2005 Αθήνα

 • Αντιμετώπιση Καρκινικού Πόνου. νοσοκομείο Μεταξά.Ημερίδα για τον καρκινικό πόνο.18 Απριλίου 2007

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση: 

 • 2000 – 2001: Eιδικευόμενος στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του 251 Γ.Ν.Α στο πλαίσιο της στατιωτικής μου   θητείας.   

 • 03/10/2001 – 10/12/2005: Ειδικεύτηκα στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του ΓΝΝ Κοργιαλένειο – Μπενάκιο Ε.Ε.Σ. – Αθηνών (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

 • 21/03/2006: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Αναισθησιολογίας

 • 25/4/2006 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

 • 26/04/07 – 25/04/07: Επικουρικός Αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

 • 03/10/07 – 21/03/2008: Έφεδρος Σμηναγός Αναισθησιολόγος στο 251 Γ.Ν.Α

 • Σεπτέμβριος 2007 – Σήμερα: Αεροδιακομιδές με την Εταιρεία ‘Greek Flying Doctors’ και ‘Interamerican’

 • 21/03/2008 – 31/10/2010: Έμμισθος Επιμελητής Β’ στο Ερρίκος Ντυνάν

 • 25/4/2011 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Ερρίκος Ντυνάν

 • 20/3/2011 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ

 • 20/3/2011 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

 • 25/4/2012 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Νοσοκομείο Μετροπόλιταν        

 • 25/6/2013 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Ομίλου Ιατρικού Κέντρου

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Α. Άντζελ, Λ. Πετρή, Χ. Γάτος , Ε. Σπυροπούλου. «Βελονισμός YSNA:Μύθος ή Πραγματικότητα»Τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη ενός τυφλού σε 39 ασθενείς με αυχενικό σύνδρομο.Αθήνα,28-29 Σεπτεμβρίου 2002

 • «Διάγνωση καρκινικού πόνου».Ομιλία στο νοσοκομείο Μεταξά.Ημερίδα για τον καρκινικό πόνο.18 Απριλίου 2007

 • Π. Νασοπούλου, Δ. Οικονομόπουλος, Σ. Μπελκάκη, Α. Μπαρσάκη, Π. Χριστοδούλου, Χ. Γάτος, Ε. Μαυρομμάτη. «Συγκριση ξυλοκαϊνης και εσμολόλης όσον αφορά τις καρδιαγγειακές μεταβολές που παρατηρούνται κατά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση σε ασθενείς με υπεραντιδραστικότητα των αεροφόρων οδών». Χερσόνησος-Κρήτη,14-18 Μαϊου 2003

 • Π.Γεωργάκης, Α.Άντζελ, Ν.Μπέσιας, Κ.Αγγέλης, Χ.Γάτος, Γ.Αντίοχος, Π.Χριστοδούλου, Ε.Κατσούλη-Λιάπη. «Προγραμματισμένη χειρουργική αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ανοιχτής-ενδαγγειακής μεθόδου. Χερσόνησος-Κρήτη,14-18 Μαϊου 2003

 • L.Rizzotti, Γ.Ρουσάκης, Β.Τανού,  Γ.Ευσταθίου, Η.Γκινοσάτης, Χ.Γάτος, Ε.Κατσούλη-Λιάπη, Β.Λαοπόδης. «Έλεγχος του πόνου μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή διαμέσου υποδιαφραγματικής έγχυσης s(-) βουπιβακαϊνης με επισκληρίδιο καθετήρα» 21-24 Μαϊου 2003 Αθήνα

 • Δ.Οικονομόπουλος, Β.Γλεντζές, Σ.Μαρτίνης, Ε.Θεοχάρη ,Χ.Γάτος, Ε.Μαυρομμάτη, Η.Πούλις. «Αξιολόγηση ενδοκυστικής έγχυσης διαλύματος L-Bupivacaine ως μέθοδος αναλγησίας σε μικρά νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστεως.»17ο Πανελλήνιο ουρολογικό συνέδριο.Αλεξανδρούπολη 23-26 Ιουνίου 2004