Στράτος Κωνσταντίνος

Στράτος Κωνσταντίνος Καρδιολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Βασική Εκπαίδευση
  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ, 1971-1977).
 • Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
  • Ειδίκευση στην παθολογία: ΚΑΑ, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτη­ρία” (1982-1983).
  • Ειδίκευση στην καρδιολογία: Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκρά­τειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (1984-1987).
  • Εξειδίκευση στην επεμβατική Καρδιολογία: Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (1987-1988).
  • Διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκρά­τειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τίτλος: Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με τη χρήση ενός νέου συστήματος οδηγού καθετήρα – Κλινική μελέτη (1993).
  • PFO and ASD closure, Swiss Cardiovascular Center Bern, University Hospital Bern, Switzerland (2009).
 • Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993).

Διατριβή

National Archive of PhD theses: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/5054

Κωνσταντίνος Στράτος (1986, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Τίτλος: Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με τη χρήση ενός νέου συστήματος οδηγού καθετήρα – Κλινική μελέτη (1993).

Μέλος Εταιρειών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • 1980: Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

 • 1980: Μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

 • 1987: Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ).

 • 1998: Fellow of the European Society of Cardiology (FESC).

 • Member of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).

 • 2006: Ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας Οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2006-2008).

 • Μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη των ελληνικών κατευθυντήριων οδηγιών επί της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας (δημοσιεύθηκαν το 2012).

 • Μέλος της ομάδας για τη συγγραφή και έκδοση Βιβλίου Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρ­διολογίας (εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2014).

 • Μέλος των ακόλουθων Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας:

 • Πολυδύναμης ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας (ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας, ΟΕ Οξέων Ισχαιμικών συνδρόμων).

 • ΟΕ Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

1978 – 1980

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: οπλίτης ιατρός και πεντάμηνος υπηρεσία υπαίθρου (αγροτι­κό ιατρείο).

1980 – 1981

Υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό ιατρείο).

1981 – 1982

Εφημερεύων ιατρός Παθολογικού Τομέα στην Κλινική Κυανούς Σταυρός.

1982 – 1983

Ειδίκευση στην παθολογία – Παθολογικός Τομέας, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτηρία”.

1983 – 1984

Εφημερεύων ιατρός Παθολογικού Τομέα στην Κλινική Κυανούς Σταυρός.

1984 – 1987

Ειδίκευση στην καρδιολογία – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδι­στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΙΓΝΑ).

1987 – 1988

Εξειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία και εντατική ερευνητική δραστηριότητα – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ.

1988 – 2000

Καρδιολόγος, επιμελητής Β’ (1988-1995) και στη συνέχεια επιμελητής Α’ (1995-2000) – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ:

−    Επικεφαλής και στη συνέχεια διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας Στεφανιαίας Νόσου (ΜΕΘ).

−    Μέλος της ομάδας επεμβατικών καρδιολόγων στο Εργαστήριο Καρδιακών Καθετηριασμών.

−    Εκ περιτροπής επικεφαλής επεμβατικός καρδιολόγος στο Εργαστήριο Καρδιακών Καθετηριασμών.

−    Υπεύθυνος και συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

−    Επικεφαλής και συντονιστής της καθημερινής παρουσίασης διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων του Εργαστηρίου Καρδιακών καθετηριασμών για τη λήψη αποφάσεων περί των θεραπευτικών χειρισμών και για την εκπαίδευση ειδικευμένων και ειδικευόμενων καρδιολόγων.

−    Πλήρες και ενεργό μέλος της ερευνητικής ομάδας της Πανεπιστημιακής Κλινικής.

2000 – 2011

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής και Επικεφαλής Εργαστηρίου Διαγνω­στι­κής και Επεμβατικής Καρδιολογίας – Καρδιολογική Κλινι­κή Νοσοκομείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”.

2011 – 2019

Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Επιστημονικός συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ.

2019 – τώρα

Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ και ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Εμπειρία σε:

·    Αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου.

·    Αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

·    Στεφανιογραφία.

·    Αγγειοπλαστική (percutaneous coronary angioplasty [PCI]).

·    Κερκιδική αρτηρία του χεριού ως πρώτη επιλογή για στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική.

·    Καθετηριασμό του μεσοκολπικού διαφράγματος.

·    Ορθόδρομη βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς μέσω παρακέντησης του μεσοκολπικού διαφράγματος.

·    Ανάδρομη βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς χωρίς παρακέντηση του μεσοκολπικού διαφράγματος.

·    Βαλβιδοπλαστική αορτικής βαλβίδας.

·    Βαλβιδοπλαστική πνευμονικής βαλβίδας.

·    Παρακέντηση περικαρδίου (περικαρδιοκέντηση).

·    Βιοψία μυοκαρδίου με καθετήρα.

·    Αφαίρεση ενδαγγειακών και ενδοκαρδιακών ιατρογενών ξένων σωμάτων με μη χειρουργικές τεχνικές.

 

Διδακτική Εμπειρία

 • Κλινική εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής, μελών νοσηλευτικού προσωπικού, και ασκούμενων καρδιολόγων – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΙΓΝΑ, 1987-2000).

 • Θεωρητικά μαθήματα σε φοιτητές – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ.

 • Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονιστής παρουσίασης ενδιαφερόντων περιστατικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ (1993-2000).

 • Επικεφαλής και συντονιστής της καθημερινής παρουσίασης διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων του Εργαστηρίου Καρδιακών καθετηριασμών για τη λήψη αποφάσεων περί των θεραπευτικών χειρισμών και για την εκπαίδευση ειδικευμένων και ειδικευόμενων καρδιολόγων – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ (1995-2000).

 • Μετεκπαίδευση ειδικευμένων καρδιολόγων – Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ.

 • Συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.

 • Συμβουλευτικός και καθοδηγητικός ρόλος στην εκπόνηση διατριβών.

 • Εκπαιδευτής σε προγράμματα μετεκπαιδεύσεως και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στην οργάνωση των οποίων συμμετείχε η Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 • Πάνω από 180 εισηγήσεις και διαλέξεις τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 • Περισσότερες από 70 συμμετοχές ως μέλος ομάδας σχολιασμού (panel discussion) ή ως πρόεδρος ή συντονιστής σε επίσημες επιστημονικές παρουσιάσεις ή στρογγυλές τράπεζες.

 • Συγγραφή κεφαλαίων σε 27 επιστημονικά συγγράμματα που αφορούν την καρδιολογία.

 • Διαλέξεις στο πλαίσιο των ετήσιων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

 • Επίβλεψη και εκπαίδευση στη διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς.

 • Παρουσίαση και εκτέλεση της τεχνικής της ανάδρομης βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς στο Department of Cardiology, Cardiothoracic Centre, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi, India, και στο Tenon Hospital, Paris, France.

 • Διεξαγωγή ζωντανής επίδειξης της ανάδρομης βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς σε πολλά συνέδρια επεμβατικής καρδιολογίας.

 • Εκτέλεση της ανάδρομης βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς στο Institut Cardiovasculaire Paris Sud, Massy, France, για ζωντανή επίδειξη της τεχνικής στο Complex Coronary Angioplasty Course and International Course of Peripheral Vascular intervention(σήμερα PCR) Paris, France; 1999, May 18-21.

 • Επίβλεψη της εκτέλεσης μιας νέας παραλλαγής της ορθόδρομης, διαμεσοκολπικής βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς με μπαλόνι.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον:

 • Κλινική καρδιολογία.

 • Στεφανιαία νόσος και οξέα στεφανιαία σύνδρομα.

 • Επεμβατική καρδιολογία.

 • Καρδιακή ανεπάρκεια.

 • Καρδιακές βαλβιδοπάθειες.

Ερευνητικό Ενδιαφέρον: 

 • Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή νέων συστημάτων καθετήρων:

  • Multipurpose steerable cardiac catheter for left side cardiac catheterization (J Invasive Cardiol 1993;5:358-64).

  • Steerable cardiac catheter for coronary angioplasty (Cathet Cardiovasc Diagn 1989;18:187-190).

  • Steerable balloon-tipped catheter for temporary cardiac pacing (Cathet Cardiovasc Diagn 1990;21:198-202).

  • Steerable cardiac catheter for retrograde left atrial catheterization (Am Heart J 1990;119:375-380, Am J Cardiol 1990;65:650-654, Circulation 1992;85:1760-1767).

  • Steerable temporary stent-catheter (Cathet Cardiovasc Diagn 1996;37:89-98).

  • Special device (air-filled ring) for measurement of aortic elastic properties (Cardiovasc Res 1993;27:951-56, Circulation 1995;91:2669-2678).

  • Special catheter for determination of pressure – diameter relationship in human aorta (Circulation 1995;92:2210-2219, Circulation 1997;95:31-38)

 • Ελαστικές ιδιότητες αορτής και παθοφυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος (Eur Heart J 1990;11:990-996, Am J Med 1992;93:505-12, Cardiovasc Res 1993;27:951-56, Acta Cardiologica 1993;98:221-3, Chest 1994;105:1017-23, Circulation 1995;91:2669-2678, Circulation 1995;92:2210-2219, Circulation 1997;95:31-38).

 • Διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς:

  • Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή της ανάδρομης τεχνικής (American Heart J 1990;119:375-380, Am J Cardiol 1990;65:650-654, Circulation 1992;85:1760-1767, Indian Heart J 1993;45:459-62, Cathet Cardiovasc Diagn 1994;33:224-233, Eur Heart J 1997;18:455-463, J Am Coll Cardiol 1998;32:159-168, J Am Coll Cardiol 1998;32:1009-1016, J Interv Cardiol 2000;13:269-280, Catheter Cardiovasc Interv 2000;51: 101-106, J Am Coll Cardiol 2001;37:2170-2214; Topol EJ [ed]: Textbook of interventional cardiology, 2nd edition. W.B. Saunders Co., Philadelphia, USA, 1994).

  • Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή μιας νέας παραλλαγής της ορθόδρομης, διαμεσοκολπικής βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς με μπαλόνι (Int J Cardiol 2015;191:294295, Hellenic J Cardiol 2015;56:262-265).

 • Μελέτη λειτουργίας του αριστερού κόλπου (XXVIIth Congress of the European Dialysis and Transplant As­sociation—Eu­ropean Renal Asso­ciation, September 5-8, 1990. Vienna, Austria. Book of abstracts, p 169; Eur Heart J 1995;16:264, J Am Coll Cardiol 1998;31:426-436, J Am Coll Cardiol 1998;32: 159-168, Eur Heart J 2000;2[Suppl K]:K38-K47).

 • Αγγειακά stents (Cathet Cardiovasc Diagn 1996;37:89-98, Cathet Cardiovasc Diagn 1996;38:159-170, J Am Col Cardiol 1996;28:1039-46, Cathet Cardiovasc Diagn 1997;40:217-222, Cathet Cardiovasc Diagn 1998;43:318-321, Am Heart J 2000;139:437-445, J Invasive Cardiol 2000 Jan;12(1):7-12, Stent 2001;3:70-73–Leading Article).

 • Αθηροσκλήρωση και αθηροσκληρωτική πλάκα (J Am Coll Cardiol 2001;37:1277-83).

 • Έμφραγμα μυοκαρδίου (The European Myocardial Infarction Project Group, N Engl J Med 1993;329:383-389. The European Myocardial Infarction Project Group, Eur Heart J 1996;17:213-221).

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων και Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2006-2008).

 • Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), από το

 • Επιτυχής διάνοιξη στενώσεως της μιτροειδούς βαλβίδας στο Tenon Hospital, Paris, France, κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητού καρδιολογίας Alec Vahanian σε ασθενή με υψηλό χειρουργικό κίνδυνο και αδυναμία διενέργειας της διαμεσοκολπικής τεχνικής λόγω φίλτρου στην κάτω κοίλη φλέβα (Ιανουάριος 1999).

 • Εκτέλεση της ανάδρομης βαλβιδοπλαστικής της μιτροειδούς στο Institut Cardiovasculaire Paris Sud, Massy, France, για ζωντανή επίδειξη της τεχνικής στο Complex Coronary Angioplasty Course and International Course of Peripheral Vascular intervention(σήμερα PCR) Paris, France; 1999, May 18-21

Βιβλία

Έχω συμβάλει στην εκπόνηση 27 επιστημονικών ιατρικών συγγραμμάτων με συγγραφή θεμάτων που αφορούν κυρίως τη στεφανιαία νόσο, την αιμοδυναμική, τις βαλβιδοπάθειες, την αντιθρομβωτική και αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και την επεμβατική καρδιολογία. Ειδικότερα, έχω γράψει τα ακόλουθα κεφάλαια σε βιβλία:

 1. Κ. Στράτος, Α. Αγγελής, Ν. Ιωακειμίδης: Θρομβοπενία από ηπαρίνη. Στο Τούσουλης Δ (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015. Αθήνα, Α’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό δημοσίευση.

 2. Κ.Γ. Στράτος, Α.Κ. Κουλουμπίνης: Διαδερμική αντιμετώπιση στενώσεως μιτροειδούς βαλβίδος – Παρακέντηση μεσοκολπικού διαφράγματος. Στο Κ. Τούτουζας και άλλοι (συντονιστές, εξ ονόματος της Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία): Επεμβατική Καρδιολογία. Αθήνα, 2014. Κεφ. 23, σελ. 331-394.

 3. Κωνσταντίνος Στράτος: Αντίσταση στην Κλοπιδογρέλη: Μηχανισμοί, Εργαστηριακή Διερεύνηση και Κλινική Σημασία. Στο Τσελέπης Α (συντ.): 4ο Θερινό Σχολείο 2011: Αθηροθρόμβωση: Από την Παθοφυσιολογία στη Θεραπεία. Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα, 2011, σελ. 86-101.

 4. Στράτος Κ: Βαλβιδικές Παθήσεις – Βαλβιδοπλαστική, Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Στο Μπουντούλας Χ (συντ.): 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο / Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Ειδικευόμενους στην καρδιολογία / Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία. Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 2009.

 5. Στράτος Κ: Βαλβιδικές Παθήσεις – Βαλβιδοπλαστική, Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Στο Μπουντούλας Χ (συντ.): 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο / Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Ειδικευόμενους στην καρδιολογία / Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία. Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 2007, σελ. 31-50.

 6. Στράτος Κ: Βαλβιδικές Παθήσεις – Βαλβιδοπλαστική, Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Στο Μπουντούλας Χ (συντ.): 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο / Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Ειδικευόμενους στην καρδιολογία / Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία. Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 2005, σελ. 35-56.

 7. Στράτος Κ: Αντιθρομβωτική αγωγή στην καρδιολογία: ο ρόλος της ασπιρίνης και της κλοπιδογρέλης στην επεμβατική καρδιολογία. Στο Antonis S. Manolis (συντ.): CARDIOLOGY UPDATE 2004. Αθήνα, Οκτώβριος 2004, σελ. 423-437.

 8. Στράτος Κ: Επεμβατική, μη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδος. Στο Στεφανάδης Χ (συντ.): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2004. Αθήνα, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 2004.

 9. Στράτος Κ: Ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια: πρόληψη και αντιμετώπιση. Στο Τούτουζας Π (συντ.): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2003. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 2003, σελ. 71-207.

 10. Στράτος Κ: Αντιμετώπιση οξέων ισχαιμικών συνδρόμων: νεότερα δεδομένα. Στο Τούτουζας Π (συντ.): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2001. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 2001, σελ. 424-488.

 11. Στράτος Κ: Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Στο Τούτουζας ΠΚ, Στεφανάδης ΧΙ, Μπουντούλας Χ: ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνος, 2001, σελ. 1509-1527.

 12. Τούτουζας Π, Στράτος Κ: Στηθάγχη. Στο Τούτουζας ΠΚ, Στεφανάδης ΧΙ, Μπουντούλας Χ: ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνος, 2001, σελ. 1443-1466.

 13. Στράτος Κ: Ο ρόλος των αντιαιμοπεταλιακών στην αντιμετώπιση των καρδιακών οξέων ισχαιμικών συνδρόμων. Στο Τούτουζας Π (συντ.): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2000. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 2000, σελ. 297-395.

 14. I. Stefanadis, C.G. Stratos, S.G. Lambrou, V. Kumar Bahl, D.V. Cokkinos, V.A. Voudris, S.G. Foussas, C.P. Tsioufis, P.K. Toutouzas: In J. Marco, J. Fajadet (eds): TENTH COMPLEX CORONARY ANGIOPLASTY COURCE BOOK. Paris, Europa Edition, 1999, pp. 881-889.

 15. Στράτος Κ: Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1999. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1999, σελ. 53-91.

 16. Στράτος Κ: Το ενδοθήλιο και η λειτουργία του. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1998. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1998, σελ. 551-570.

 17. Στράτος Κ: Προνοσοκομειακή φάση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1997. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997, σελ. 327-356.

 18. Στράτος Κ: Ρόλος της θρομβώσεως στην αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αρτηριών και στις επιπλοκές της. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1996. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996, σελ. 447-505.

 19. Στράτος Κ: Αρτηριακή αθηροσκλήρωση και επαναστένωση μετά από PTCA: ομοιότητες και διαφορές. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1995. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1995, σελ. 375-443.

 20. Stefanadis C, Toutouzas P: Retrograde nontransseptal mitral valvuloplasty. In Topol EJ (Ed): Textbook of interventional cardiology. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994, pp. 1253-1225 (αναφορά από τους συγγραφείς).

 21. Στράτος Κ: Λειτουργικές παθήσεις αρτηριών. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1994. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994, σελ. 419-448.

 22. Στράτος Κ: Ο ρόλος των ελευθέρων ριζών στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων και σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Αθήνα, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1993, σελ. 80-92.

 23. Στράτος Κ: Θρομβολυτική αγωγή και πρόγνωση στην ασταθή στηθάγχη. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1993. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1993, σελ. 399-406.

 24. Στράτος Κ, Τούτουζας Π: Σύγχρονες τάσεις εκτιμήσεως των ανατομικών βλαβών επί στεφανιαίας νόσου. Στεφανιαία εφεδρεία. Στο Τούτουζας Π (συντ): ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1991. Αθήνα, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1991, σελ. 269-313.

 25. Στεφανάδης Χ, Στράτος Κ, Πίτσαβος Χ, Καστελλάνος Σ, Τούτουζας Π: Το ενδογενές ηχωκαρδιογραφικό contrast και η σημασία του. Στο: ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ «Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ». Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 135-140.

 26. Στράτος Κ, Στεφανάδης Χ: Διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς. Στο Μανώλης Μ, Φούσας Σ (συντ.): Επεμβατική καρδιολογία. Αθήνα, Εκδόσεις Λίτσας, 1995, σελ. 311-366.

 27. Στράτος Κ, Τούτουζας Π: Σύγχρονες τάσεις εκτιμήσεως των ανατομικών βλαβών επί στεφανιαίας νόσου. Στεφανιαία εφεδρεία. Στο Τούτουζας Π, Μπουντούλας Χ: ΚΑΡΔΙΑΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνος, 1991, σελ. 2063-2087.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. K. Stratos, K. Toutouzas, A. Synetos, et al. Percutaneous mitral valvuloplasty refined: Use of a novel modified antegrade approach. Hellenic J Cardiol 2015;56:262-265.

 2. M. Vavuranakis, C. Stratos, K. Kalogeras, et al. An alternative method of percutaneous mitral valvuloplasty. Matching electrophysiology with interventional cardiology techniques. Int J Cardiol 2015;191:294295.

 3. Κ. Στράτος, Κ. Τούτουζας, Α. Συνετός και άλλοι. Διαδερμική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς βαλβίδας: χρήση μίας νέας τροποποιμένης ορθόδρομης τεχνικής. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2015;56:174-177.

 4. Κ.Γ. Στράτος, Α.Κ. Κουλουμπίνης: Διαδερμική αντιμετώπιση στενώσεως μιτροειδούς βαλβίδος – Παρακέντηση μεσοκολπικού διαφράγματος. Στο Κ. Τούτουζας και άλλοι (συντονιστές, εξ ονόματος της Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία): Επεμβατική Καρδιολογία. Αθήνα, 2014. Κεφ. 23, σελ. 331-394.

 5. Κωνσταντίνος Στράτος: Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST. Στο Γουδέβενος Ι, Καλαντζή Κ, Αλεξόπουλος Δ, Ανδρικόπουλος Γ, Βαβουρανάκης Ε, Βέμμος Κ, Γεροτζιάφας Γ, Γκουμάς Γ, Κοραντζόπουλος Π, Κρασόπουλος Γ, Ματσάγκας Μ, Μπομπότης Γ, Πατσιλινάκος Σ, Παυλίδης Γ, Πιπιλής Α, Ρίχτερ Δ, Στάκος Δ, Στέλλος Κ, Στράτος Κ, Τζίμας Π, Τσελέπης Α (συγγραφείς): Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου – Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση: Δεκέμβριος 2012, συμπλήρωμα Β, τόμος 53, σελ. Β25 – Β26.

 6. Constantinos Stratos, Alexandros Kouloubinis: New Anti-Thrombotic Drugs in Acute Coronary Syndromes and Percutaneous Coronary Intervention. The Role of Prasugrel, Ticagrelor and Cangrelor. In Antonis S. Manolis (Ed): CARDIOLOGY UPDATE 2010. Athens, Hospital Chronicles (Nosokomeiaka Chronika) 2012, vol 7 (Suppl 1), pp 44-53.

 7. Κωνσταντίνος Γ. Στράτος, Αλέξανδρος Κ. Κουλουμπίνης: Διαδερμική αντιμετώπιση παθήσεων μιτροειδούς βαλβίδος. Καρδιολογική Γνώμη 2011;6(1):41-63.

 8. Constantinos Stratos, Alexandros Kouloubinis: Problems Arising From the Prolonged Use of Aspirin and Clopidogrel Imposed by Drug-Eluting Stents / Conundrums in Triple Antithrombotic Therapy: Newer Suggestions. In Antonis S. Manolis (Ed): CARDIOLOGY UPDATE 2010. Athens, Hospital Chronicles (Nosokomeiaka Chronika) 2010, vol 5 (Suppl 1), pp 39-46.

 9. Στράτος Κ: Βαλβιδικές Παθήσεις – Βαλβιδοπλαστική, Συγγενείς Καρδιοπάθειες. Στο Μπουντούλας Χ (συντ): 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο / Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Ειδικευόμενους στην καρδιολογία / Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία. Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 2009.

 10. Κωνσταντίνος Γ. Στράτος: Αντίσταση στα αντιαιμοπεταλιακά στη χρόνια στεφανιαία νόσο. Καρδιολογική Γνώμη 2009;4(1):41-56.