Δενδρινός Σπυρίδων

Δενδρινός Σπυρίδων Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς στο Παρίσι