Κυριάκου Θεόδωρος

Κυριάκου Θεόδωρος Χειρουργός Παίδων

Διευθυντής Α' Παιδοχειρουργικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών
  • Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική στο Γενικό Κρατικό Αθηνών (Γεννηματάς)
  • Εξειδίκευση στην Παιδοχειρουργική στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο “Αγία Σοφία”

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επί 20 χρόνια Διευθυντής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

  • Από το 2015 Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ

  • Από το 2019 Επιστημονικός Υπεύθυνος Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Κλινικό ενδιαφέρον: Λαπαροσκοπική χειρουργική – Χειρουργική laser – Παιδοουρολογία – Πλαστική χειρουργική.

Διακρίσεις & Βραβεία

Ανακοίνωση και παρουσίαση στο 54ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο για την Πρώτη Λαπαροσκοπική Πυλωρομυοτομή στην Ελλάδα σε νεογνό με συγγενή Πυλωρική Στένωση