Δαβίλλας Ηλίας

Δαβίλλας Ηλίας Ουρολόγος

Κλινικός Διευθυντής Ουροδυναμικού Εργαστηρίου ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Χειρουργός – Ουρολόγος με Μετεκπαίδευση στην Αγγλία

Διδακτορική Διατριβή

  • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • Ουρολογική Εταιρεία

  • Χειρουργική Εταιρεία

  • Πανευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελητής Ε.Σ.Υ. για μια 5ετια

Εκπαιδευτική Πείρα:

  • Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ουρολογική Εταιρεία Καθώς και στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Φοιτητών στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Πάτρας

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Ca Προστάτου