Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

Χατζόπουλος Κωνσταντίνος Γενικός Χειρουργός

Αναπλ. Διευθυντής, Δ' Κλινική Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι