Τσιφτσής Δημήτριος-Ανδρέας

Τσιφτσής Δημήτριος-Ανδρέας Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής Ε’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. (Λ. Καλώς)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. (Άριστα)
 • Δίπλωμα E.C.F.M.G.
 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής.
 • Research Graduate της Ιατρικής Σχολής του Westminster του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
 • Certificate of full registration as a Medical Practitioner (Principal List) England.
 • Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Specialist register (General Surgery). England

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 • Yπότροφος Ι.Κ.Υ για εκπαίδευση στην Πειραματική Χειρουργική  των νεοπλασμάτων του πεπτικού συστήματος (1978-1979 Αγγλία)
 • Research Graduate (1977 Παν. Λονδίνου)
 • Clinical Oncology Study Course (1977 – Λονδίνο)
 • Radioisotope Organ Scanning (1977 – Λονδίνο)
 • Colon and Rectal Surgery (1981 – U.S.A)
 • Emergencies in Gastroenterology (1984 – Λισαβόνα)
 • Gastrointestinal Disease (1985 – U.S.A.)
 • Breast Cancer (1991,1994,1997,1998 – USA)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 115 σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 180 στην Ελλάδα 125 Διεθνή
 • ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 207 σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 28 Σε Ελληνικά και Αγγλόφωνα Συγγράμματα Χειρουργικής
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: 5 Αγγλόφωνων, 7 Ελληνικών Συγγραμμάτων
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 110 Ξενόγλωσσων Εργασιών σε cited Περιοδικά, 98 Ξενόγλωσσων Εργασιών  σε non-cited περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, 215 Εργασίες στην Ελληνική βιβλιογραφία
 • CITATIONS  Περισσότερες από 2000

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος 34 Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Εταιρειών. Μεταξύ αυτών:

 • American College of Surgeons

 • The Society of Surgical Oncology (USA)

 • European Society of Surgical Oncology

 • European Society of Mastology (EUSOMA)

 • International College of Surgeons (τ. Μέλος του Δ.Σ του Ελλ. Τμ.)

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (τ. Μέλος του Δ.Σ)

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (τ.Πρόεδρος του Δ.Σ επί 4/ετία)

 • Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (Ιδρυτικό μέλος)

 • Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών (Ιδρυτικό Μέλος)

 • Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής (Ιδρυτικό Μέλος – Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: 

 • 1972-1976 Πανεπιστημιακός Βοηθός Β’ Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο (Δ/ντής: Καθ. Κ. Τούντας)

 • 1976-1979 Clinical Fellow. Westminster Medical School. (Δ/ντής: Καθ. C. Wastell)

 • 1977-1978 Υπότροφος εξωτερικού του ΙΚΥ στην «Πειραματική Χειρουργική των νεοπλασιών του πεπτικού συστήματος»

 • 1979-1983 Επιμελητής της Β’ Χειρουργικής Κλινικής Παν. Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο (Δ/ντής: Καθ. Κ. Τούντας)

 • 1983-1986 Μόνιμος Λέκτορας στην ως άνω Κλινική

 • 1987 Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 1987 Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 1992 Εξέλιξη στη βαθμίδα του Τακτικού Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 1989-2009 Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 • 2009 Διευθυντής Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

 • 35 χρόνια διδασκαλίας της Γενικής Χειρουργικής σε φοιτητές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κρήτης.

 • 2 χρόνια διδασκαλία του μαθήματος της Aνατομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 • 20 χρόνια εκπαίδευση ειδικευομένων στη Γενική Χειρουργική για πλήρη ειδικότητα. 

 • Μέλος της Επιτροπής Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κρήτης.

 • Καθοδήγηση 25 Διδακτορικών Διατριβών και 3 Υφηγεσιών.

 • Διδασκαλία και οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Επιστημονικών Εταιρειών.

 • Μέλος Επιτροπών Εκπαίδευσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

 • Eθνικό Ιδρυμα Ερευνών

 • Ι.Κ.Υ

 • Κ.Ε.Σ.Υ.

 • Special Trustees Fund – Westminster Hospital

 • Joint Research Committee London University

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Υπουργείο Παιδείας

 • Πανεπιστήμια Αθηνών & Κρήτης

 • Erasmus – E.U

 • DG XII – Ε.U

 • Advanced Informatics in Medicine (AIM) EU

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Χειρουργική Ογκολογία και ειδικώς:

 • Παθήσεις του Μαστού 

 • Μελάνωμα-Σάρκωμα

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Έφερε στη χώρα μας την τεχνική του Λεμφαδένα Φρουρού και την Πληροφορική στην Ιατρική

 • 1984 Fellow American College of Surgeons

 • 1984-1991 Εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (DG XII) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • 1989-1991 Μέλος του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

 • 1989-1995

 • & 1999-2000 Διευθυντής Α’ Τομέα Χειρουργικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

 • 1991-1993 Aναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 1992 -1993 Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

 • 1998-2001 Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 1999-2000 Αναπλ.Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΝΗ

 • 2001-2005 Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΕΣΥ Κρήτης ως εκλεγμένος εκπρόσωπος του Ιατρικού Τμήματος

 • 2001-2006 Διευθυντής Διατμηματικού Εργαστηρίου Πληροφορικής Βουτών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 • 2002-2005 Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΝΗ 

 • 2002-2006 Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας

 • 1996-2008 Τακτικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για χορήγηση ειδικότητας στη Χειρουργική (Αθήνα & Κρήτη)

 • 2005-2014 Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης (ΚΕΣΥ)

 • 2005-2014 Μέλος της Επιτροπής Εξέτασης του χρόνου άσκησης των ιατρών που προσέρχονται για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις (ΚΕΣΥ)

 • 2005-2009 Μέλος Ογκολογικής Επιτροπής ΠΝΗ

 

Βιβλία

 • Συμμετοχή με 26 κεφάλαια σε ελληνικά και ξένα συγγράμματα Χειρουργικής

 • Επιστημονικός εκδότης 5 αγγλόφωνων και 7 ελληνικών συγγραμμάτων

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • 110 ξενόγλωσσες εργασίες σε cited περιοδικά

 • 98 ξενόγλωσσες εργασίες σε non-cited περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

 • 215 εργασίες στην Ελληνική Βιβλιογραφία

 • 115 Διαλέξεις με πρόσκληση σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 • 180 Συμμετοχές σε Συνέδρια στην Ελλάδα και 125 σε Διεθνή

 • 207 Συμμετοχές σε Στρογγυλές Τράπεζες σε Ελλάδα και Εξωτερικό