Αποστολάκος Γεώργιος

Αποστολάκος Γεώργιος Ακτινοδιαγνώστης

Αναπλ. Διευθυντής, Τμήματος Απεικόνισης Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι