Αποστολάκος Γέωργιος

Αποστολάκος Γέωργιος Ακτινοδιαγνώστης

Αναπλ. Διευθυντής, Τμήματος Απεικόνισης Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι