Μπαθρέλλος  Νικόλαος

Μπαθρέλλος Νικόλαος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι