Εξειδικευμένα Πακέτα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας

Ο προληπτικός έλεγχος συμβάλλει ουσιαστικά στην ανίχνευση ατόμων υψηλού κινδύνου που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση (πρόληψη).

Επιπλέον μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση μιας παθολογικής κατάστασης σε πρώιμο στάδιο (έγκαιρη διάγνωση). Γίνεται περιοδικά και διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.   Στον Όμιλο HHG δημιουργήσαμε ειδικά διαμορφωμένα checkup για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες:

FIT2WORK:  έχει στόχο να αποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του εργαζόμενου και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2WORK, ο κάθε εργαζόμενος θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με το είδος της εργασίας του και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να  προστατέψει την υγεία του.

FIT2PLAΥ: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του αθλητή και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2PLAY, ο αθλητής θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με το είδος της άσκησης και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατέψει την υγεία του.

FIT2PLAY ADVANCED: εκτιμάται η κατάσταση της υγείας σας με βάση τις ιατρικές και τις παρακλινικές εξετάσεις ενώ γίνεται συνεκτίμηση των δραστηριοτήτων με μετρήσεις από μια «έξυπνη» συσκευής υγείας και άθλησης (activity tracker),  όπως παλμοί, βήματα, διάρκεια άσκησης, διάρκεια ύπνου κ.ά., μετά από την καταγραφή των καθημερινών συνηθειών.  Με το FIT2PLAY ADVANCED θα λάβετε σαφείς ιατρικές οδηγίες και στόχους φυσικής άσκησης για να παρακολουθείτε εύκολα την υγεία σας με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της άθλησης σας.

FIT2SWIM: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του κολυμβητή και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2SWIM, ο κολυμβητής θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατεύσει την υγεία του.

FIT2DRIVE: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του επαγγελματία οδηγού και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας.  Με το FIT2DRIVE, ο επαγγελματίας οδηγός θα ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί, και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να  προστατεύσει την υγεία του.

FIΤ2TRAVEL: αποτυπώνει τη φυσική κατάσταση του ταξιδιώτη και τον διευκολύνει στην έγκαιρη πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας που πιθανώς να εμφανιστούν. Με το FIT2TRAVEL, ο κάθε ταξιδιώτης θα μπορεί να ενημερωθεί για τους εξωτερικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν ανάλογα με τη συχνότητα και το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί, και θα λάβει εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατεύσει την υγεία του καλύτερα.

FIT2COOK:  έχει στόχο να αποτυπώσει τη φυσική κατάσταση του επαγγελματία μάγειρα και να αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων υγείας. Με το FIT2COOK, οι επαγγελματίες του κλάδου εστίασης θα ενημερωθούν για τους εξωτερικούς παράγοντες που τους επηρεάζουν στο χώρο εργασίας τους και θα λάβουν εξατομικευμένες οδηγίες ώστε να προστατεύουν την υγεία τους.