Ηλεκτρο-εγκεφαλογραφία Παίδων

Καλύπτει τις ανάγκες για ηλεκτρο-
εγκεφαλικό έλεγχο όλων των
ηλικιών, από νεογνά μέχρι εφήβους.

Το Τμήμα

Το Τμήμα στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς και είναι ξοπλισμένο με υπερσύγχρονο ψηφιακό μηχάνημα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας για να προσφέρει υψηλής τεχνικής ποιότητας:

  • απλό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα εγρήγορσης με υπέρπνοια και φωτεινά ερεθίσματα
  • ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με χαρτογράφηση
  • μακράς διαρκείας ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή στις μονάδες εντατικής νοσηλείας
  • 24-ωρο εγκεφαλογράφημα κατόπιν προσυνεννόησης για νοσηλεία παιδιών στην παιδιατρική κλινική ΜΗΤΕΡΑ
  • ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με στέρηση ύπνου
  • ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με σύγχρονη καταγραφή βίντεο (καταγραφή στην ίδια οθόνη του παιδιού και της σύγχρονης εγκεφαλικής δραστηριότητας)

Το ηλεκτροεγκεφαλογραφικό Τμήμα καλύπτει και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας νεογνών με νεογνικό εγκεφαλογράφημα επί κλίνης και βιντεοκαταγραφή για τη διάγνωση νεογνικών σπασμών σε πρόωρα και τελειόμηνα νεογέννητα αλλά και την παρακολούθηση περιγεννητικών και άλλων εγκεφαλοπαθειών.

Σε φαρμακοανθεκτικούς ασθενείς μπορεί σε συνεργασία με την παιδονευροχειρουργική κλινική του μητέρα να προγραμματισθεί προεγχειρητικός έλεγχος. Εάν το παιδί βρεθεί υποψήφιο για ασφαλή νευροχειρουργική αντιμετώπιση, παραπέμπεται στην παιδονευροχειρουργική κλινική. Επίσης, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”, φαρμακοανθεκτικοί μικροί ασθενείς παραπέμπονται περαιτέρω για “κετογόνο δίαιτα” εντός των κλασσικών αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

Στον διαγνωστικό και αιτιολογικό έλεγχο των νευροαναπτυξιακών προβλημάτων, το παιδονευρολογικό τμήμα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Ακτινολογικό Τμήμα του ΜΗΤΕΡΑ, όπου με άριστα μηχανήματα μαγνητικής τομογραφίας, γίνονται μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, με παρουσία αναισθησιολόγου σε μικρά παιδιά με πτωχή συνεργασία.

Ιατρείο Εγκεφαλικής παράλυσης
Στο εξειδικευμένο αυτό ιατρείο παρακολουθούνται παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (σπαστική ημιπληγία, διπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση) και γίνεται πρώιμη και έγκαιρη λειτουργική αξιολόγηση των κινητικών και άλλων συνοδών προβλημάτων. Σε συνεργασία με την παιδοορθοπεδική κλινική του ΜΗΤΕΡΑ,  προγραμματίζεται παρακολούθηση των μυοσκελετικών προβλημάτων, όπως έλεγχος ισχίων σκολίωσης κ.λπ.

Αντιμετώπιση σπαστικότητας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
Ένας από τους σκοπούς του ιατρείου εγκεφαλικής παράλυσης της είναι η αντιμετώπιση της σπαστικότητας σε κάτω και άνω άκρα με μεθόδους συμπληρωματικές της φύσιο- και εργοθεραπείας. Με σύντομη εισαγωγή (day clinic) στο νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, πραγματοποιούνται εγχύσεις Αλλαντικής Τοξίνης Α (ΒΟΤΟΧ TYSPORT) σε επιλεγμένους σπαστικούς μύες έτσι ώστε να “λυθεί” η σπαστικότητα και να επιταχυνθεί η κινητική εξέλιξη-στόχος του κάθε παιδιού ανάλογα με τις δυνατότητές του. Η τεχνική έγχυση του φαρμάκου είναι απλή και ασφαλής και μπορεί να γίνει στον θάλαμο νοσηλείας με μέθη και τοπική αναλγησία ή ανάλογα με τη συνεργασία του παιδιού και την πολυπλοκότητα των σημείων έγχυσης στο χειρουργείο, με παρουσία αναισθησιολόγου για σύντομη αναισθησία. Μετά τις εγχύσεις, σε προσυνεννόηση με τους παιδοορθο0πεδικούς, μπορεί να τοποθετηθεί γύψος (casting) για 2 περίπου εβδομάδες στις επιλεγμένες αρθρώσεις για μεγιστοποίηση του λειτουργικού αποτελέσματος και της διάρκειας των εγχύσεων.

Νεογνική Νευρολογία

Ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης βρεφών υψηλού κινδύνου
Το παιδονευρολογικό τμήμα καλύπτει τα νευρολογικά περιστατικά που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Με τη βοήθεια υψηλής τεχνικής πιστότητας υπερήχων εγκεφάλου, γίνεται απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος των νεογνών για διαπίστωση τυχόν δομικών ή άλλων προβλημάτων. Επίσης, σε περιστατικά που χρειάζονται
έλεγχο για γενετικά ή άλλα νοσήματα, το τμήμα βρίσκεται σε συνεργασία με το A-LAB, Μαιευτήριο Λητώ.

Μετά την έξοδο από τη μονάδα νεογνών, στο ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης (follow up) παρακολουθούνται συστηματικά βρέφη σε υψηλές ομάδες κινδύνου για νευροαναπτυξιακά προβλήματα όπως:

  • πρόωρα κάτω των 32 εβδομάδων
  • πρόωρα κάτω των 1.500 γρ. στη γέννηση
  • νεογνά που είχαν μακρά νοσηλεία στη μονάδα εντατικής
  • λιποβαρή νεογέννητα και άλλα μέχρι και τη σχολική ηλικία εάν χρειαστεί.

Σκοπός του ιατρείου αυτού είναι η πρώιμη εντόπιση-ανίχνευση τυχόν κινητικών, νοητικών ή συμπεριφεριολογικών προβλημάτων στα βρέφη κατά τον 1ο ή 2ο χρόνο της ζωής και η έγκαιρη παραπομπή των παιδιών για πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση (φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Συμβουλευτική Εμβρύου
Το παιδονευρολογικό τμήμα δέχεται παραπομπές από μαιευτήρες ή ιατρούς εξειδικευμένους στην εμβρυομητρική ιατρική για συμβουλευτική σχετικά με έμβρυα που διαπιστώθηκαν με μαιευτικούς υπερήχους 2ου επιπέδου ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εμβρύου, με διαταραχές στη διάπλαση του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) ή άλλα συναφή προβλήματα όπως εμβρυική κοιλιομεγαλία, μηνιγγοκήλη-μηνιγγομυελοκήλη, δισχιδής ράχη, μικροκεφαλία, εμβρυϊκός υδροκέφαλος, αγενεσία-υποπλασία μεσολοβίου) κ.ά.