Λογοθεραπεία

Στo Παίδων ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί τμήμα λογοθεραπείας για τη Διάγνωση διαταραχών που αφορούν στο Λόγο, στην Ομιλία, στη Φωνή και στις Μαθησιακές δυσκολίες.

To Τμήμα

Την υπηρεσία καλύπτει πανεπιστημιακά εκπαιδευμένος επαγγελματίας Λογοθεραπευτής που ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής, του προφορικού ή του γραπτού λόγου) και δραστηριοποιείται στον τομέα της Πρόληψης, της Διάγνωσης-Θεραπείας, της Αποκατάστασης και Έρευνας των διαταραχών αυτών.

Πότε απευθύνονται οι γονείς στον ειδικό για Λογοθεραπευτική εκτίμηση;

Οι γονείς φθάνουν στο Λογοθεραπευτή μετά από παραπομπή του Παιδιάτρου, του Αναπτυξιολόγου, του Εκπαιδευτικού και κατά μεγάλο μέρος μετά από προσωπική τους ανησυχία σχετικά με το πώς εξελίσσεται η ομιλία του παιδιού τους.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που θα ανησυχήσουν τους γονείς;

  • Όταν το βρέφος έως 6 μηνών δείχνει να μην αντιδρά σε ήχους και όταν στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει δεν κάνει βλεμματική επαφή .
  • Όταν το 12 μηνών παιδί δεν παράγει ήχους, δεν επαναλαμβάνει την ίδια συλλαβή δύο με τρείς φορές, δεν χρησιμοποιεί μια λέξη συνειδητά για να ονομάσει άτομο ή αντικείμενο κι όταν δεν εκτελεί μια απλή εντολή.
  • Όταν στην ηλικία των 2 ετών το παιδί δεν έχει αναπτύξει το λεξιλόγιό του πέραν των πρώτων δέκα λέξεων, όταν δεν συνδυάζει δυο τουλάχιστον λέξεις για να σχηματίσει φράσεις και προτάσεις κι όταν η ομιλία του είναι ακατάληπτη .
  • Όταν στην ηλικία των 3 ετών συνεχίζει να έχει δύσκολα κατανοητή ομιλία, δεν σχηματίζει απλές ολοκληρωμένες προτάσεις χρησιμοποιώντας ρήματα, άρθρα, επίθετα καθώς και όταν δυσκολεύεται να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές.
  • Όταν στην ηλικία των 4 ετών η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή, χρησιμοποιεί μικρές και όχι σωστά οργανωμένες προτάσεις, δυσκολεύεται να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα, δεν έχει κατακτήσει την κοινωνική χρήση του λόγου, είναι παρορμητικό και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα.

Συμβουλευτείτε τον ειδικό Λογοθεραπευτή όταν επισημάνετε κάτι από τα παραπάνω στο παιδί σας.

Ο Λογοθεραπευτής θα  αξιολογήσει το πρόβλημα, θα σας ενημερώσει σχετικά με τη φύση του προβλήματος και την πρόγνωση του, θα σας συμβουλεύσει για  την πρόληψη και αντιμετώπιση του και  θα σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα.