Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης Παίδων & Εφήβων

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δημιούργησε το Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης για την παρακολούθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης.

Το Κέντρο

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης  είναι πιο συχνές από όσο γενικά πιστεύεται, στα παιδιά και τους εφήβους. Σχεδόν 1500 παιδιά θα απασχολήσουν κάθε χρόνο τον παιδίατρό τους στη χώρα μας με απλά ή σύνθετα προβλήματα από την σπονδυλική στήλη. Η ιδιοπαθής εφηβική σκολίωση και η κύφωση μπορεί να είναι οι πιο γνωστές στην συνείδηση του κοινού. Όμως υπάρχει ένας σημαντικός πληθυσμός με το ίδιο κλινικό εύρημα, από διαφορετική αιτία (πρώιμη ιδιοπαθής στην βρεφική ή παιδική ηλικία, συγγενής, νευρομυϊκή, συνδρομική) ή που παραπονούνται για πόνο σαν αποτέλεσμα πρώιμων εκφυλιστικών αλλοιώσεων, τραυματισμού, φλεγμονής ή κακοήθων νοσημάτων. Η σύγχρονη συντηρητική & χειρουργική θεραπεία παιδιών και εφήβων με παθολογίες της σπονδυλικής στήλης εξασφαλίζει ποιότητα (και σε αρκετές περιπτώσεις και ποσότητα) ζωής για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η εμπειρία σε όλο τον κόσμο υποδεικνύει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα σχετίζονται άμεσα με την σωστή παρακολούθηση και τη κατάλληλη θεραπεία, από εξειδικευμένες πολυσυλλεκτικές ομάδες ιατρών και επαγγελματιών υγείας, σε εξειδικευμένα κέντρα. Κέντρα που δεν παραμένουν μόνο ενημερωμένα για όλες τις επιστημονικές προόδους αλλά και αφουγκράζονται με προσοχή την καθημερινότητα του τόπου και των ανθρώπων όπου βρίσκονται. Και όπου είναι δυνατόν, συνεχίζουν την επιτόπια επιστημονική έρευνα, παράγοντας καθημερινή γνώση και εμπειρία, που να ωφελεί άμεσα τους συγκεκριμένους ασθενείς.

Η oμάδα του Κέντρου Σπονδυλικής Στήλης, περιλαμβάνει χειρουργούς (ορθοπαιδικούς, νευροχειρουργούς, θωρακοχειρουργούς) με βαθειά γνώση του αντικειμένου και μακροχρόνια εμπειρία, και πλαισιώνεται αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια παρακολούθησης και θεραπείας από άλλους ειδικούς ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, ορθωτικούς μηχανικούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Η υποδομή μας

Χειρουργικές αίθουσες που πληρούν όλες τις προδιαγραφές με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και ΜΑΦ με σύγχρονο εξοπλισμό, νοσηλεία σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον για την ελαχιστοποίηση νοσοκομειακών λοιμώξεων 24ωρη παρακολούθηση για την ασφάλεια των μικρών μας ασθενών.
Απεικονιστικά τμήματα στα οποία πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις σε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα με εξειδίκευση και ασφάλεια.

Τομείς Ιδιαίτερης Εξειδίκευσης

Συγγενείς Παθήσεις
• Συγγενής Κυφοσκολίωση ή Λόρδωση (ημισπόνδυλοι, σπονδυλικές μπάρες, αγενεσία ιερού)
• Συγγενής Σπονδυλική Στένωση
• Συγγενείς ανωμαλίες της αυχενικής μοίρας της ΣΣ και της κρανιοσπονδυλικής συμβολής
• Δυσραφισμός – Δισχιδής Ράχη
• Σκελετικές Δυσπλασίες

Παθήσεις της Ανάπτυξης
• Ραιβόκρανο
• Νεογνική, βρεφική, παιδική & εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση
• Εφηβική κύφωση του Scheurmann
• Σπονδυλόλυση – Σπονδυλολίσθηση
• Εφηβική Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου

Παθήσεις από Νευρολογικές & Μεταβολικές Διαταραχές & Σύνδρομα
• Νευρομυική κυφοσκολίωση (εγκεφαλική παράλυση, νόσος Charcot-Marie-Tooth, νωτιαία μυική ατροφία, μυελομηνιγγοκήλη, πολιομυελίτιδα κτλ)
• Παραμορφώσεις της ΣΣ σε:
   – Νευροϊνωμάτωση, σε παρουσία συνδρόμου Chiari
   – Διαταραχές του συνδετικού ιστού (Αρθρογρύπωση, σύνδρομo Marfan, σύνδρομο Ehlers-Danlos syndrome)
   – Μυικές Δυστροφίες (Duchenne, Becker, συγγενείς κτλ)
   – Οστεοχονδροδυστροφίες (νανισμός): Αχονδροπλασία, Σπονδυλοεπιφυσιακή Δυσπλασία, Ατελή Οστεογένεση, σύνδρομο Noonan
   – Σύνδρομο VACTERL
   – Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές: σύνδρομα Angelman Syndrome, Smith-Magenis, Prader-Willi, Rett, Smith-Lemli-Opitz, Αταξία Friedreich
   – Τρισωμίες: 21 (σύνδρομο Down) κτλ
   – Μουκοπολυσακχαριδώσεις: Morquio, Gaucher κτλ
• Ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση

Φλεγμονές & Φλεγμονώδεις Παθήσεις
• Δισκίτιδα – Οστεομυελίτιδα
• Φυματίωση της ΣΣ
• Ρευματικές παθήσεις

Νεοπλάσματα
• Πρωτοπαθείς και Μεταστατικοί Όγκοι της Σπονδυλικής Στήλης
• Παραμορφώσεις μετά εξαίρεση νεοπλασμάτων του νωτιαίου μυελού

Τραύμα
• Αστάθεια της ανώτερης αυχενικής μοίρας (πχ σε σύνδρομο Down)
• Τραυματισμοί της αυχενικής, θωρακικής, οσφυικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης και του ιερού οστού
• Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού και μετατραυματικές παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης

Τομείς Εξειδίκευσης από πλευράς χειρουργικών τεχνικών

• Πρόσθιες και Οπίσθιες προσπελάσεις στην Σπονδυλική Στήλη σε όλο το μήκος της (από τη βάση του κρανίου μέχρι τη λεκάνη)
• Πρόσθιες ή Οπίσθιες Οστεοτομίες Σπονδυλικής Στήλης (σε μεγάλες δύσκαμπτες καμπύλες)
• Σωματεκτομή σπονδύλου (οπίσθια ή πρόσθια πχ σε συγγενή σκολίωση)
• Διατατικές ράβδοι και Modified Luque Trolley τεχνικές, για συνεχή αύξηση της Σπονδυλικής Στήλης κατά την διόρθωση μιας παραμόρφωσης (πχ πρώιμη σκολίωση) ή για μείωση του κινδύνου αναπνευστικών λοιμώξεων σε νευρομυϊκές παραμορφώσεις
• Τεχνικές Ελάχιστης Παρεμβατικότητας σε ειδικές περιπτώσεις (Minimal Intervention Surgery)
• Θωρακοσκοπική απελευθέρωση παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης
• Θωρακοπλαστική για διόρθωση του ύβου
• Κυφεκτομή για αποκατάσταση οβελιαίας ισορροπίας της Σπονδυλικής Στήλης

Το Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης έχει 24ωρη εφημερία στα Εξωτερικά Ιατρεία του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.