Καρδιολογική Κλινική – Θάλαμοι

Η νοσηλεία ενός ασθενούς στην κλινική στοχεύει στην οριστική διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματός του, είτε αυτό είναι επείγον είτε όχι.

Κάθε ασθενής μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου όπου γίνεται η αρχική εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση και υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής του ασθενούς στην κλινική οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Στην κλινική διατίθεται η δυνατότητα τηλεμετρίας, δηλαδή συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία είναι καθοριστική για τη συσχέτιση συμπτώματος και ενδεχόμενης διαταραχής του καρδιακού ρυθμού. Οι απαραίτητες εξετάσεις προγραμματίζονται και εκτελούνται άμεσα, με ασφάλεια και διαγνωστική ακρίβεια. Στη συνέχεια καθορίζεται η καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση, είτε αυτή περιορίζεται σε  φαρμακευτική αγωγή, είτε συμπληρώνεται από κάποια επιπρόσθετη επεμβατική πράξη στο αιμοδυναμικό εργαστήριο (π.χ. διενέργεια στεφανιαιογραφίας-αγγειοπλαστικής, τοποθέτηση εμφυτεύσιμης συσκευής διαχείρισης καρδιακού ρυθμού όπως βηματοδότης ή απινιδωτής ή  επεμβατική αντιμετώπιση – κατάλυση καρδιακής αρρυθμίας).