Ιατρείο αρρυθμιών

Στο Ιατρείο Αρρυθμιών υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων.

Στο Ιατρείο Αρρυθμιών υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων στο πλαίσιο είτε διερεύνησης αρρυθμιών, είτε τακτικής παρακολούθησης τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

  • Διαγνωστική διερεύνηση αρρυθμιών με τη χρήση Holter ρυθμού
  • Έλεγχος και προγραμματισμός εμφυτεύσιμων συσκευών (βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων)
  • Ιατρείο συγκοπής
  • Ιατρείο πρωτοπαθών ηλεκτρικών νοσημάτων της καρδιάς – διαυλοπαθειών (σύνδρομο Brugada, Long QT, Short QT, κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, ιδιοπαθής κοιλιακή μαρμαρυγή)
  • Δοκιμασία ανακλίσεως (tilt test)
  • Φαρμακευτικές δοκιμασίες

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ.
Μάθετε περισσότερα..