Ιατρείο αρρυθμιών

Στο Ιατρείο Αρρυθμιών υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων.

Στο Ιατρείο Αρρυθμιών υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων στο πλαίσιο είτε διερεύνησης αρρυθμιών, είτε τακτικής παρακολούθησης τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

  • Διαγνωστική διερεύνηση αρρυθμιών με τη χρήση Holter ρυθμού
  • Έλεγχος και προγραμματισμός εμφυτεύσιμων συσκευών (βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων)
  • Ιατρείο συγκοπής
  • Ιατρείο πρωτοπαθών ηλεκτρικών νοσημάτων της καρδιάς – διαυλοπαθειών (σύνδρομο Brugada, Long QT, Short QT, κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, ιδιοπαθής κοιλιακή μαρμαρυγή)
  • Δοκιμασία ανακλίσεως (tilt test)
  • Φαρμακευτικές δοκιμασίες

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..