Γ’ Παιδιατρική Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

Η Κλινική

Στη Γ΄ Παιδο Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του « ΜΗΤΕΡΑ» όλοι οι συνεργάτες μας έχουν πολύ  μεγάλη κλινική εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών παιδιατρικών περιστατικών, που σχετίζονται με την παιδο-ωτορινολαρυγγολογία και είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εργασίας σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία με πολύ μεγάλο αριθμό επιστημονικών ανακοινώσεων και συγγραφή 2 βιβλίων παιδοωτορινολαρυγγολογίας.

Η χειρουργική εμπειρία περιλαμβάνει όλες τις κλασσικές επεμβάσεις στα παιδιά και τις ενδοσκοπικές αξιολογήσεις και θεραπεία των συγγενών και επίκτητων παθήσεων του λάρυγγα και της ρινός.

Στη κλινική αντιμετωπίζονται οι σχιστίες του γναθοπροσωπικού συστήματος ( σχιστίες της υπερώας και του χείλους ) και τα παιδιά παρακολουθούνται μετεγχειρητικά από ομάδα ειδικών μέχρι την ενηλικίωσή τους.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Μυριγγοτομή
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.
 • Μυριγγοπλαστική.
 • Διόρθωση αφεστώτων πτερυγίων.
 • Αφαίρεση προωτιαίων συριγγίων.
 • Αφαίρεση προωτιαίων δερματικών πτυχών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΣ

 • Ενδοσκοπική χειρουργική αφαίρεση πολυπόδων
 • Ενδοσκοπική χειρουργική αποστημάτων παραρρινίων.
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων ρινικών κοιλοτήτων.
 • Ενδοσκοπική και ενδορρινική διάνοιξη ρινικής ατρησίας.
 • Ανάταξη καταγμάτων ρινικών οστών.
 • Καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

 • Αφαίρεση συγγενών κύστεων τραχήλου.
 • Αφαίρεση και βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων.
 • Τραχειοστομία.
 • Αφαίρεση συριγγίων τραχήλου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΥΓΓΑ

 • Αμυγδαλεκτομή.
 • Αμυγδαλοτομή.
 • Αδενοτομή.
 • Διατομή χαλινού γλώσσας.
 • Αφαίρεση κύστεων στοματικής κοιλότητας και βατραχίου.
 • Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος και αποστημάτων του φάρυγγα.

ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Αποκατάσταση σχιστιών του χείλους.
 • Αποκατάσταση σχιστιών της υπερώας.
 • Αποκατάσταση ρινοφαρυγγικής ανεπάρκειας.
 • Αποκατάσταση συριγγίων της υπερώας.

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

 • Οισοφάγου (οισοφαγοσκόπηση).
 • Τραχείας και βρόγχων (βρογχοσκόπηση).
 • Διαγνωστική ενδοσκόπηση και βρογχοσκόπηση για μελέτη και αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων του λάρυγγα και της τραχείας.
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων ρινός, έξω ακουστικού πόρου και στοματοφάρυγγα.

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ

 • Ακοολογικός έλεγχος παιδιών.
 • Screening ακοής νεογνών με OAEs, a-ABR, ABR, ASSR.