Προσφορά εμβολιών και δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων σε ΜΚΟ

  • Το ΜΗΤΕΡΑ προχώρησε σε δωρεά εμβολίων για τον εμβολιασμό παιδιών που συμμετείχαν σε πολυπολιτισμική κατασκήνωση που οργάνωσε η ΜΚΟ Αντίρροπον. Η Αντίρροπον είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με κοινωνικές δράσεις που αφορούν στη δημιουργία συνθηκών αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης μεταξύ κοινωνικών ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στην αντιμετώπιση συγκρούσεων και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Προσφέρθηκαν δωρεάν διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις σε ασθενείς που προέρχονται από τις ΜΚΟ Ιατροί του Κόσμου, Άρσις, Praksis και φιλανθρωπικό σωματείο οι φίλου του παιδιού.