Η υιοθέτηση και η χρήση των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων στον τομέα της υγείας είναι ο κανόνας τον οποίον ακολουθούν τα Θεραπευτήρια και τα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου Hellenic Healthcare Group (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic, Healthspot) με στόχο οι μοναδικές αυτές δυνατότητες της τεχνολογίας να προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη στους ασθενείς.

Θέτοντάς στο επίκεντρο της προσοχής και της φροντίδας μας τον ασθενή, έχουμε σχεδιάσει έναν μοναδικό ψηφιακό κόσμο ώστε να του παρέχουμε τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου αλλά και σε πληροφορίες που αφορούν την υγεία του, όποτε ο ίδιος το επιθυμεί.