Δωρεάν εξετάσεις σε φορείς

  • Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ  και Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στα παιδιά και στους συλλόγους που χρειάζονται τη στήριξή τους. Με μια σειρά ενεργειών για το 1ο τρίμηνο του 2016 παρείχαμε στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», στους Ιατρούς του Κόσμου, στο Χαμόγελο του Παιδιού και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων.
  • Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης και συνεχίζοντας τη στήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προσέφερε δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτικό υλικό, καθώς και είδη ένδυσης, υπόδησης και προσωπικής υγιεινής σε Σύρους πρόσφυγες που φιλοξενήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ.
  • Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης τιμά τις γυναίκες που έχουν ανάγκη και προσφέρει δωρεάν τοκετούς στο ΜΗΤΕΡΑ και σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως μαστογραφίες, ενδοκολπικούς υπερήχους, pap- tests, ελέγχους σιδήρου (γενική αίματος, σίδηρος, φεριτίνη) καθώς και γυναικολογική εκτίμηση στους συνεργαζόμενους φορείς «Ιατροί του Κόσμου», «Άλμα Ζωής», «Praksis», «Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού» και «Σχεδία».