Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας “ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.” ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας “ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”.

Συγκεκριμένα, το ΜΗΤΕΡΑ, που από το έτος 2000 συμμετέχει στρατηγικά με ποσοστό 34% στην εταιρεία “ΛΗΤΩ Α.Ε. Μαιευτικό, Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο” εξαγόρασε ποσοστό πλειοψηφίας των μετοχών της “ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, με αποτέλεσμα να ελέγχει πλέον ποσοστό 86% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΗΤΩ Α.Ε.

Το ΛΗΤΩ είναι η παλαιότερη εν λειτουργία Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική στην Ελλάδα, 120 κλινών, με δημιουργική παρουσία 37 ετών στον χώρο και πάντα πρωτοπόρος σε θέματα ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ΛΗΤΩ απασχολεί 270 περίπου άτομα, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ συνεργάζεται με περισσότερους από 300 ιατρούς υψηλού επιστημονικού επιπέδου, μαιευτήρες – γυναικολόγους αλλά και άλλων ειδικοτήτων.

Η νεοδημιουργηθείσα συμμαχία ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ αντιπροσωπεύει πλέον, πάνω από 16.000 τοκετούς ετησίως, προσφέροντας παράλληλα και πλήρεις διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες γενικής και παιδιατρικής κλινικής σε δύο αυτόνομες υπερσύγχρονες κλινικές στην Αττική, συνολικής δυναμικότητας άνω των 500 κλινών.

Οι συνέργειες που θα προκύψουν από τη στενή συνεργασία των δύο εταιρειών αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά πρόσθετα οφέλη για το νέο σχήμα, καθόσον:

  • Αυξάνει σημαντικά το μερίδιο του στην αγορά του χώρου της Υγείας στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% της συνολικής μαιευτικής δραστηριότητας στην Αττική.
  • Διαμορφώνει ιδανικές συνθήκες για τους ιατρούς – συνεργάτες εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς τους.
  • Δημιουργεί προοπτικές για μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε
Τηλ..: 210 6869653
Fax: 210 6893708
Email: info@mitera.gr